Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

www.sixthings.net

www.sixthings.net

Blog o výučbe angličtiny

Global webiste

Global webiste

Facebook

Global Facebook

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Global

Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries, Jackie McAvoy, Kate Pickering a Rebecca Robb Benne

nejlepší učebnice angličtinyNajlepšia učebnica angličtiny - Global

Učebnica angličtiny Global získala 2 ocenenia v súťaži The Duke of Edinburgh's English-Speaking Union English Language Award 2010.

Ďalšie ocenenie získala kniha Teaching English Grammar.

učebnica angličtiny Global Beginneručebnica angličtiny Global Elementaryučebnica angličtiny Global Pre-Intermediate
učebnica angličtiny Global Intermediateučebnica angličtiny Global Upper-Intermediateučebnica angličtiny Global Advanced

učebnica angličtiny pre dospelých

hlavná stránka Global »

Učebnica angličtiny Global je určená pre dospelých vo veku nad 20 rokov, je teda vhodná pre vysoké a jazykové školy.

O učebnici angličtiny Global

Sme presvedčení, že študenti vysokých a jazykových škôl sú vzdelaní a inteligentní ľudia a zaslúžia si zodpovedajúcu učebnicu. Pri tvorbe učebnice kládli autori hlavný dôraz na výber materiálov, ktoré volili tak, aby študentov oslovili zaujímavými informáciami a kultivovanou prezentáciou. Autori sa cielene vyhýbali mediálne známym ľuďom a témam, aby sa tak odlíšili od iných učebníc angličtiny pre dospelých.

Učebnica angličtiny Global vychádza z troch princípov:

 • Learn English - naučiť sa anglicky je hlavným cieľom učebnice Global, ktorá odráža súčasný vývoj vo výučbe cudzích jazykov. Dôraz sa kladie tak na gramatiku ako aj na slovnú zásobu a ich prezentáciu v kontexte s možnosťou ich personifikácie. Študenti majú tiež veľa príležitostí zmysluplnej komunikácie. Učebnica Global obsahuje rôznorodé texty a nahrávky, ktoré slúžia k precvičeniu jednotlivých zručností a tiež ako východisko k diskusii. Súčasťou učebnice sú oddiely Functional language, Writing Skills a Study Skills. Spoločne s pravidelným opakovaním tak učebnica umožňuje študentom osvojiť si angličtinu, aby v nej boli schopní úspešne komunikovať.
 • Learn through English ex - texty a témy v učebnici angličtiny Global sú vybraté tak, aby sa študent v každej lekcii dozvedel niečo nové. Materiály sú zaujímavé, inteligentné, aby nútili k rozmýšľaniu a čerpajú informácie z reálneho sveta. Tento prístup autorom umožnil zaradiť úlohy, ktoré vedú ku kritickému mysleniu. Na rozdiel od iných učebníc sa témy vyhýbajú mediálne známym ľuďom a senzačným správam. Autori použili témy z rôznych oblastí a tiež z literatúry. Rovnakým spôsobom boli volené fotografie, aby umožňovali hlbšie zamyslenie sa, avšak môžu byť použité aj tradičným spôsobom. ex
 • Learn about English ex - učebnica angličtiny Global sa tiež zameriava na anglický jazyk ako na samostatnú tému. Čo je angličtina? Ako sa mení? Prečo je svetovým jazykom? Ktorú sa máme učiť - britskú alebo americkú? Toto sú otázky, ktoré študentov zaujímajú a učebnica Global na nich odpovedá. Preto sme požiadali významného odborníka, profesora Davida Crystala, aby pre túto učebnicu napísal sériu zaujímavých článkov, ktoré sú doplnené aktivitami. ex

Súčasti učebnice

Podrobnejšie informácie o každej súčasti zobrazíte kliknutím na ex.

 • Student's Book ex - učebnica rozvrhnutá na približne 120 hodín výučby vysvetľuje a precvičuje gramatiku a slovnú zásobu, kladie dôraz na rozvoj všetkých jazykových zručností. Na konci každej lekcie sa nachádza oddiel "Study skills", ktorý učí študentov efektívnym postupom pri osvojovaní cudzieho jazyka. Na konci každej lekcie v sekcii Writing sú zaradené praktické úlohy, ktoré berú do úvahy potreby dospelých, ako sú písanie emailu, životopisu, správy, vypĺňanie formulárov, vyjadrenie názorov a ďalšie. Na záver knihy je zaradená cvičebnica gramatiky s praktickým usporiadaním vysvetlení a cvičení na protiľahlých stranách. ex
 • eWorkbook ex - elektronický pracovný zošit môže byť používaný ako na počítači, tak aj vo vytlačenej podobe. Je neoddeliteľnou súčasťou Student's Book. Učebnicu nie je možné zakúpiť bez eWorkbooku. S rozsiahlymi funkciami eWorkbooku sa môžete zoznámiť v samostatnej sekcii. ex
 • Teacher's Book (s testami, kopírovateľnými materiálmi a videom): ex
 • Audio CD ex - audio CD obsahuje všetky nahrávky k posluchovým cvičeniam v učebnici.
 • www.macmillanglobal.com ex - webová stránka - ponúka ďalšie zaujímavé zdroje pre využitie na hodine. Registrovaní užívatelia dostávajú zdarma pracovné listy emailom, učitelia môžu na hodine použiť video, stránka tiež obsahuje blog učiteľov používajúcich učebnicu Global.Registrujte sa k odberu pracovných listov čo najskôr. ex

Vyskúšajte si!

Jednu lekciu z učebnice Global Pre-Intermediate si môžete stiahnuť celú vrátane nahrávok a Teacher's Book a môžete si ju vyskúšať so svojimi študentmi.

eWorkbook

 • Technické informácie ex - eWorkbook je uložený na DVD-ROM, ktorý je balený spoločne so Student's Book. Každý disk je možné nainštalovať na dva počítače, napríklad na domáci počítač a notebook. Pri inštalácii je nutné, aby bol počítač pripojený k internetu pre overenie platnosti licencie. V situácii bez pripojenia je tiež možná offline autorizácia. ex

Všetky cvičenia eWorkbooku je možné použiť dvomi spôsobmi:

 • vypracovať na počítači, ktorý ich sám opraví a zaznamená výsledky
 • vytlačiť ich v podobe bežného pracovného listu a opraviť podľa kľúča

Učiteľovi teda nič nebráni využiť cvičenia na hodine, kedy ich študenti vyplňujú ručne. eWorkbook uspokojí aj študentov, ktorí nechcú pri štúdiu počítač používať. Pripravia sa však o mnoho vynikajúcich prvkov, ktoré boli do eWorkbooku zaradené.

Učebnice angličtiny Global eWorkbook
užívateľské rozhranie Global eWorkbook Pre-Intermediate

Popis jednotlivých častí eWorkbooku

Podrobný popis zobrazíte alebo skryjete kliknutím na tlačítko ex

e-learning - SCORM eWorkbook pro vaše VLE/LMS

Celý obsah Global eWorkbook je spracovaný v súlade s pravidlami SCORM, takže môže byť jednoducho integrovaný do vášho e-learningového prostredia (LMS), napr. Moodle, Blackboard, ATutor a ďalších. Vysoké školy a jazykové školy, ktoré sa rozhodnú využívať eWorkbook v rámci svojho e-learningu, si môžu voliteľne zakúpiť špeciálne vydanie Student's Book bez eWorkbook DVD-ROM. viac »

Zjednodušené čítanky k učebnici Global

 

Zjedušené čítanky vhodné k učebnici Global

Učebnica na ukážku

Učebnicu Global vám na ukážku radi odovzdáme pri návšteve vašej jazykovej školy alebo vysokej školy. Vyžiadajte si prosím návštevu zástupcu vydavateľstva Macmillan
vyplnením formulára »

Reviews

Prečítajte si recenzie k učebnici Global:

ih journal of education and development »

The Guardian Weekly - Coursebooks and the curse of Celebrity
(článok Lindsay Clandfielda) »

Pozrite si case study k učebnici »