Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Grammar Goals

Nicole Taylor and Michael Watts and Julie Tice and Dave Tucker and Angela Llanas and Libby Williams

Grammar Goals je nová, 6-úrovňová séria gramatiky určená pre deti a mládež vo veku od 7-16 rokov.

učebnica angličtiny Grammar Goals 1učebnica angličtiny Grammar Goals 2učebnica angličtiny Grammar Goals 3
učebnica angličtiny Grammar Goals 4učebnica angličtiny Grammar Goals 5učebnica angličtiny Grammar Goals 6

Grammar Goals poskytuje a precvičuje gramatiku v živom a zmysluplnom kontexte, ktorý je vhodný pre danú vekovú kategóriu, a ktorý zobrazuje reálny študentský život a ich záujmy. Vďaka prepojenosti na Cambridge a Trinity skúškové sylaby, Grammar Goals ponúka praktické úlohy podobné tým, ktoré sú použité aj v spomínaných skúškach.

Vizuálne atraktívna povaha kurzu zaisťuje prezentovanie gramatiky vo formáte, ktorý je žiakom veľmi blízky, a ktorý im umožňuje aktívne sa zapájať do procesu učenia sa formy, funkcie a významu gramatiky. Starostlivá tvorba lekcií ponúka 3 úrovne náročnosti a možnosti dosiahnutia úspechu – bronzovú, striebornú a zlatú. Tieto napomáhajú študentom uvedomiť si ako pokročili s danou úrovňou jazykovej znalosti a stanoviť si vyššie ciele.