Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

heres Patch
Vypočujte si nahrávky
k Unit 1 Lesson 1

CD 1 track 4

CD1 track 8

CD1 track 9

Vypočujte si nahrávky
k Unit 6 Lesson 3

CD2 track 17

CD2 track 20

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Here's Patch the Puppy

Joy Morris a Joanne Ramsden

učebnice anj Here's Patch the Puppyučebnice anj Here's Patch the Puppy

Učebnica angličtiny pre deti Here's Patch the Puppy je určená pre deti v predškolskom veku, ktoré ešte nevedia čítať ani písať.

Táto učebnica anglického jazyka je určená pre deti od 4 rokov a zohľadňuje zvláštne nároky tejto vekovej skupiny. Here's Patch the Puppy 1 je možné používať s deťmi, ktoré sa zatiaľ nikdy anglicky neučili.

Učebnica Here's Patch the Puppy 1 začína pozvoľna s ohľadom na fakt, že nie všetky deti v skupine sa učili anglicky od 3 rokov. Neskôr začína nabádať deti k samostatnému hovorenému prejavu. V tomto veku je najdôležitejšie, aby sa deti začali prirodzene vyjadrovať v angličtine a neboli len vedené k neprirodzenému memorovaniu a následnému opakovaniu.

Druhý diel učebnice Here's Patch the Puppy 2 je určená pre deti vo veku 5 rokov a nadväzuje na predchádzajúci diel. Obsahuje niektoré nové postavičky, opakuje a rozširuje látku prebranú v prvom dieli. Ešte väčší dôraz kladie na hovorovú produkciu jazyka pomocou chit chat routines, pesničiek, jazykových hier a vystrihovaných obrázkov na prezentáciu v triede alebo doma.

Pupil's book - pracovný zošit pre žiaka

  • 80 strán, 6 lekcií, ku každej 6 pracovných listov
  • stránky sú perforované, je možné ich z knihy vybrať a dávať deťom po jednom, aby nepoškodili zvyšok knihy skôr, ako ju použijú
  • na zadnej strane každého listu sú poznámky k aktivitám pre prípad, že se učiteľ počas hodiny nemôže pozrieť do Teacher's Book

Pozrite si stránku z Pupil's Book.

2. strana lekcie, deti dokresľujú a vyfarbujú slona a učia sa tak časti ľudského tela

kliknutím stránku zväčšíte

press outs

Na 7. a 8. hodine každej lekcie sa používajú papierové bábky, hračky alebo scény; aby ich deti nemuseli vystrihovať, sú vopred vyrezané kvalitnou perforáciou a stačí ich len vytlačiť z pracovného listu

Songs CD

Každá kniha pre žiaka obsahuje audio CD s nahrávkami všetkých pesničiek v učebnici. Každá pesnička je nahraná v dvoch verziách - bežná a karaoke, aby deti mohli sami spievať za sprievodu hudby. Pesničiek je v učebnici viac, než na CD k učebnici. Tie sú nahraté na audio CD s pesničkami pre učiteľa.

bábka

kliknutím zvětšíteUčiteľ ju používa v každej lekcii na demonštráciu mnohých hier a aktivít

búda

Slúži ako domov pre psa Patcha, tiež ako rekvizita pre hru What's in the box? a mnoho ďalších aktivít; má otvor na zasúvanie a vyberanie obrázkových kariet, ktoré sa tak môžu v búde schovať.

plagáty a samolepky

6 farebných plagátov s opakovane použiteľnými samolepkami, ktoré sa potom používajú pri hrách k výučbe slovnej zásoby; deti tiež používajú samolepky v každej lekcii na druhom pracovnom liste

obrázkové karty - flashcards

Číslované karty pre jednoduchú orientáciu sa používajú v mnohých aktivitách.

Teacher's spinner - ukazovátko

Slúži na to, aby sa deti ľahko orientovali v štruktúre každej hodiny

Teacher's Book - metodická príručka

Podrobné pokyny poskytujú úvodný prehľad lekcie, hlavné aktivity a materiály pre jednoduché plánovanie. Obsahuje kompletné pokyny pre učiteľa vrátane podrobných postupov ku každej aktivite. Tiež obsahuje texty všetkých nahrávok a 3 voliteľné aktivity ku každej lekcii. V 7 a 8 lekcii sú kopírovateľné materiály.

Metodika

Receptívne zručnosti predchádzajú expresívnym zručnostiam, preto aj Here's Patch the Puppy 1 zapája deti do takých aktivít, kde vyjadrujú porozumenie najskôr neverbálne až neskôr začnú hovoriť, keď sú na to pripravené. K verbálnemu prejavu nie sú nútené. Niektoré deti začnú rozprávať skôr, už prvý týždeň, ale väčšine to bude trvať oveľa dlhšie. Zo začiatku sa deti naučia slová rozoznávať a reagovať na ne. Nebudú ich však hneď používať.

Učebnica je navrhnutá tak, že učiteľ komunikuje s deťmi len anglicky a deti neskôr anglicky reagujú. Význam pesničiek a príbehov je ilustrovaný dostatočne jasne pomocou intonácie, kontextu a množstva vizuálnych pomôcok.

Učebnica zohľadňuje fakt, že deti sa v tomto veku učia hlavne pohybom a dotykom. Preto väčšina aktivít využíva TPR (total physical response) a poskytuje dostatok priestoru k pohybu.

Učebnice Here's Patch the Puppy vedie deti k tomu, aby skutočne dokázali v angličtine komunikovať - rozumieť a prirodzene reagovať.

Deti sa teda neučia len izolované slovíčka, básničky a pesničky naspamäť, ale tieto sú prostriedkom k tomu, aby si deti zvykli komunikovať v angličtine.

Obsah učebnice z Teacher's Book

Sylaby učebnice, v ktorých nájdete obsah, témy, ciele a slovnú zásobu, ktorú učebnica obsahuje.

stiahnuť

Stiahnite si sylaby učebnice vo formáte pdf

Here's Patch the Puppy 1

Here's Patch the Puppy 2