Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

CD-ROM

interaktivní demo

The Business

učebnice angličtiny The Business

Business English Handbook

Email English

Email English

Email English

Telephone English

Email English

Business Grammar Builder

Email English

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

In Company 3.0
+ Online Workbook & Resource Centre

Mark Powell, Simon Clarke, Edward de Chazal a John Allison

učebnica angličtiny na vyučovanie vo firmách

učebnica angličtiny In Company Pre-Intermediateučebnica angličtiny In Company Intermediate

Učebnica angličtiny In Company 3.0 je tretím vydaním úspešnej a obľúbenej učebnice In Company (stále v predaji). Je určená hlavne na vyučovanie vo firmách. Ak učíte na vysokej škole, odporúčame skôr učebnicu The Business.

Súčasťou učebnice je prístup k online pracovnému zošitu (Online Workbook) a databázu materiálov (Resource Centre) na cez internet.

Teacher's Pack aj Student's Pack obsahujú všetko, čo učiteľ alebo študent potrebuje. Nie je teda potrebné kupovať žiadne ďalšie komponenty.

Novinky v 3. edícii:

 • Blended learning vďaka integrovanému internetovému pracovnému zošitu (Online Workbook) fungujúceho na novej platforme „Big tree“ (možno používať aj v smartphone či tablete)
 • Resource Centre (databáza materiálov) pre študentov aj učiteľov, odkiaľ si môžu sťahovať audio nahrávky, videá a ďalšie užitočné materiály (možno používať aj v smartphone či tablete).
 • Business Scenarios - videá s ďalšími aktivitami simulujúcimi skutočné pracovné a obchodné situácie.
 • texty, nahrávky a videá z medzinárodných zdrojov v britskej a americkej angličtine
 • možnosť použitia učebnice v rýchlokurze aj pri individuálnej výučbe
 • nová úroveň Starter poskytujúca začiatočníkom dostatok znalostí a zručností k práci
stáhnout

Vyskúšajte In Company 3.0 vo výučbe. Stiahnite si:

 

k In Company 3.0 Pre-Intermediate:

Unit 17 zo Student's Book

Unit 17 z Teacher's Book

Unit 17 - audio nahrávky

 

k In Company 3.0 Intermediate

Unit 16 zo Student's Book

Unit 16 z Teacher's Book

Unit 16 - audio nahrávky

 

Video sample Učebnica In Company 3.0 má tieto úrovne:

 • Starter (vyjde 2015)
 • Elementary (vyjde 2015)
 • Pre-Intermediate (už k dispozícii)
 • Intermediate (už k dispozícii)
 • Upper-Intermediate (vyjde 2014)

 

Student's Book Pack

Student's Book Pack obsahuje všetko, čo študent k výučbe potrebuje. Nie je potrebné kupovať žiadne ďalšie komponenty. Jeho súčasťou je:

 • vlepený kód na prístup k materiálom na internete (Online Workbook a Resource Centre - viď nižšie)
 • 15 lekcií, ktoré obsahujú nasledovné časti: Business communication skills, reading, listening, phrase bank, vocabulary a grammar
 • 5 lekcií zameraných na People skills
 • 5 lekcií venovaných typickým situáciám na pracovisku (Workplace scenarios)
 • ďalšie materiály: zoznam nepravidelných slovies, konverzačné aktivity, prepis audio nahrávok

Student's Resource Centre

Táto databáza obsahuje veľké množstvo materiálov na stiahnutie:

 • nahrávky k Student's Book
 • videá k Student's Book: "In Company in action"
 • ďalšie videá "In Company interviews" vrátane pracovných listov
 • kľúč k cvičeniam a nahrávky
 • slovníček fráz
 • slovníček kľúčovej slovnej zásoby

Online Workbook

Internetový pracovný zošit obsahuje všetko, čo študent potrebuje na precvičovanie mimo vyučovacej hodiny:

 • interaktívne cvičenia precvičujúce slovnú zásobu, gramatiku, čítanie, písanie a audio nahrávky
 • automatické vyhodnocovanie a ukladanie výsledkov cvičení na stránky, ktoré sú prístupné učiteľovi

Teacher's Book Pack

Teacher's Book Pack obsahuje všetko, čo potrebuje učiteľ na výučbu. Obsahuje:

 • vlepený kód pre prístup k materiálom na internete (Online Workbook a Teacher's Resource Centre - viď nižšie)
 • podrobné metodické poznámky ku každej lekcii
 • prepis zvukových nahrávok
 • kľúč k cvičeniam

Teacher's Resource Centre

Táto databáza obsahuje veľké množstvo materiálov na stiahnutie:

 • nahrávky ku Student's Book
 • videá ku Student's Book In Company in action
 • ďalšie videá In Company interviews vrátane pracovných listov
 • kľúč k cvičeniam a prepisy nahrávok
 • slovníček fráz
 • slovníček kľúčovej slovnej zásoby
 • Case studies
 • testy - zaraďovacie a ďalších 6 testov ku každému dielu
 • návod, ako používať učebnicu v rýchlokurze (fast-track map) už od 30 hodín výučby
Macmillan Life Skills

Life Skills

K tejto učebnici si môžete pravidelne sťahovať pripravené učebné plány Macmillan Life Skills. Tieto Life Skills (niekedy tiež nazývané 21st Century Skills) poskytujú študentom tzv. ‘soft skills’, ktoré im, spoločne s ich vzdelaním pomáhajú vyniknúť, keď sa uchádzajú o štúdium alebo zamestnanie. Stiahnuť lekcie »

Ďalšia internetová podpora

a prístup k online materiálom zmieneným vyššie je na tejto internetovej adrese.

In Company web