Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

New Inspiration
na internete

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

New Inspiration 1—4

Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse

Učebnica angličtiny pre viacročné gymnáziá a stredné školy (mládež vo veku od 12 do 18 rokov).

informace

Učebnica je vhodná na prípravu k maturitnej skúške na úrovni B1. Na prípravu k maturitnej skúške na úrovni B2 odporúčame používať od 3. ročníka učebnicu Gateway.

učebnica aj New Inspiration   učebnica anj New Inspiration  

učebnica anglického jazyka new inspiration

  učebnica anglického jazyka new inspiration

Highly Commended, ESU AwardV súťaži Duke of Edinburgh English Language Book Award usporadúvanej organizáciou English Speaking Union získalo prvé vydanie učebnice Inspiration hodnotenie Higly Commended.

Z hodnotenia poroty: 'A particularly clear, direct and helpful approach. Colourful, well-balanced and presented.' a 'a lovely book'.

Hlavné vlastnosti učebnice

 • možnosť začať dielom 1 alebo 2 podľa stupňa pokročilosti študentov (diel 1 je určený pre úplných začiatočníkov)
 • štruktúrovaný prístup ku gramatike - riadené aktivity prechádzajúce do voľných aktivít, napomáhajúcich rozvoju plynulého prejavu - študenti môžu uplatňovať osvojenú anglickú gramatiku v komunikačných situáciách
 • široké spektrum textov a dialógov, zodpovedajúce veku študentov, vrátane príbehov s postavami tínedžerov v dieloch 1 a 2
 • zvláštnu pozornosť autori učebnice venovali rozvoju jazykových zručností - každá lekcia obsahuje dvojstránku Integrated Skills zameranú aj na "learner independence"
 • časť Inspiration Extra!obsahuje projekty, pesničky, scénky, kvízy, hry, limericky a tiež aktivity určené pre heterogénne triedy (mixed-ability classes)
 • na konci každej lekcie sa pravidelne striedajú časti Culture (určené na výučbu tém o rôznych kultúrach) a Review (určené na opakovanie)

Lekcie

kliknutím zväčšíteKaždá lekcia sa skladá zo 6-tich dvojstránok.

Na prvých troch dvojstránkach je predstavená nová látka. Nadpis uvádza tému lekcie, novú gramatiku a funkčný jazyk. Štruktúra týchto lekcií je premenlivá, avšak vždy obsahuje cvičenia výslovnosti a končí písaním.

Štvrtá dvojstrana (Integrated Skills) kombinuje všetky štyri schopnosti: z textu na čítanie je vyvodené cvičenie zamerané na počúvanie; nasleduje konverzácia, vychádzajúca z počúvania alebo čítania. Táto časť je ukončená písaním. Na konci dvojstrany sú ešte zaradené diely Learner Independece a Phrasebook.

Piata dvojstrana (Inspiration Extra) obsahuje projekty a hry spojené s pesničkou alebo scénkou. Tu sú uvedené aj aktivity pre heterogénne triedy. Menej zdatní študenti pracujú s časťouREVISION for more practice ktorá slúži na opakovanie; Zatiaľ dobrí študenti pracujú s časťou EXTENSION for language development, ktorá rozširuje a prehlbuje osvojenú látku (Prezrite si tieto cvičenia z New Inspiration 1). Rovnaké dve časti sú zaradené aj do Workbooku avšak vo väčšom rozsahu.

Na šiestej dvojstránke sa striedajú 2 časti:
Culture - poskytuje faktické informácie aj príležitosti na porovnávanie rozdielnych kultúr (prezrite si stránku Culture z New Inspiration 1).
Review - táto sekcia je zaradená vždy po dvoch lekciách a opakuje látku prebranú v daných lekciách (prezrite si stránku Review z New Inspiration 1).

Na konci učebnice sú zaradené podklady ku Communication Activities, prehľad gramatiky a zoznam slovíčok podľa jednotlivých lekcií s výslovnosťou.

Stiahnite si lekciu na ukážku zo všetkých dielov New Inspiration.

učebnica aj New InspirationNew Inspiration 1   učebnica anj New InspirationNew Inspiration 2   učebnica anglického jazyka new inspirationNew Inspiration 3   učebnica anglického jazyka new inspirationNew Inspiration 4

Workbook

 • Pracovný zošit obsahuje množstvo cvičení na precvičenie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti a všetkých jazykových zručností. Súčasťou sú aj opakovacie cvičenia.
 • V každej lekcii sú zaradené časti REVISION for more practice (1 celá strana použiteľná na opakovanie pre slabších študentov) a EXTENSION for language development (1 celá strana rozširujúca a prehlbujúca osvojenú látku).
 • Na konci pracovného zošita nájdu študenti čítanku - príbeh v deviatich kapitolách doplnený cvičeniami.

Teacher's Book

 • Obsahuje podrobné poznámky ako používať učebnicu, ponuku voliteľných cvičení na začiatku hodiny a domácich úloh. Súčasťou je aj prepis všetkých nahrávok a kompletný kľúč pre všetky cvičenia zo Student's Book i Workbook.
 • Ponúka aj viacero doplnkových aktivít, určených pre menej zdatných študentov, alebo naopak, pre študentov, ktorí dokončia cvičenia skôr ako ostatní.
 • Pomáha učiteľovi doplnkovými informáciami k témam z rôznych kultúr.
 • Obsahuje CD s 35 testmi vrátane načúvaní, ktoré možno upraviť podľa potreby (test k Inspiration 1, Unit 1, Lesson 1).
 • Obsahuje CD s nahrávkami na počúvanie na hodinách.

Zjednodušené čítanky k učebnici New Inspiration

 

Zjedušené čítanky vhodné k učebnici New Inspiration

e-Learning

Macmillan Practice Online e-learning K tejto učebnici je k dispozícii aj e-learning e-learning Macmillan Practice Online.

Webová stránka

Študenti aj učitelia nájdu ďalšie učebné materiály k učebnici a zaujímavé informácie na http://www.macmillaninspiration.com/.

Macmillan Practice Online e-learning