Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Macmillan Next Move

Amanda Cant, Mary Charrington, Viv Lambert

Učebnica angličtiny pre 1. a 2. stupeň základných škôl

učebnica angličtiny Macmillan Next Moveučebnica angličtiny Macmillan Next Moveučebnica angličtiny Macmillan Next Move učebnica angličtiny Macmillan Next Move
učebnica angličtiny Macmillan Next Moveučebnica angličtiny Macmillan Next Move učebnica angličtiny Macmillan Next Move

Sedemdielna učebnica pre deti vo veku 6 (7) – 13 rokov, prináša do triedy reálny život.

Kľúčové vlastnosti:

  • Veľmi flexibilný obsah, voliteľné doplnkové aktivity a digitálne komponuenty pomáhajú vytvoriť rozmanité a zaujímavé vyučovacie hodiny
  • Jedinečné úvodné cvičenia v každej lekcii, pútavé témy, vizuálne krásne spracované zaujímavé aktivity, cez ktoré žiaci precestujú celý svet a učia sa o rôznych krajinách
  • Teacher’s Presentation Kit obsahuje "Culture videos", ktoré obohacujú zážitkové učenie sa nielen slovnej zásoby, ale aj informácií o rôznych krajinách a kultúrach
  • Teacher’s Presentation Kit obsahuje tiež digitálnu verziu učebnice a animovanú prezentáciu Phonics
  • V rámci príbehov sa žiaci učia aj spoločenskú a občiansku výchovu (CLIL)

 

 

Komponenty učebice:

  • Pupil's Book Pack
  • Workbook
  • Teacher's Book Pack
  • Teacher's Presentation Kit s digitálnou učebnicou na IWB
  • Class audio CD