Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

700 Classroom Activities

700 Classroom Activities

Macmillan English Explorers

Macmillan English Explorers - knihy pro děti v angličtině

čítanky v angličtine pre deti teraz

s nahrávkami zadarmo

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Motivate! + Digibook

Fiona Mauchline, Patricia Reilly a Olivia Johnston

Učebnica angličtiny pre 2. stupeň základných škôl a pre nižšie ročníky viacročných gymnázií.

učebnica angličtiny Motivate 1učebnica angličtiny Motivate 2učebnica angličtiny Motivate 3 učebnica angličtiny Motivate 4

Štvordielna učebnica angličtiny Motivate je spracovaná tak, aby svojim obsahom zaujala študentov angličtiny vo veku od 11 do 16 rokov.

Veľmi dôležitým aspektom učebnice Motivate! je skutočnosť, že berie do úvahy rôzne úrovne vedomostí študentov, ktorí vstupujú na 2. stupeň základných škôl alebo na osemročné gymnáziá. Preto je učebnica metodicky spracovaná tak, aby vyhovovala výučbe v triedach s rôzne nadanými študentmi (mixed ability classes). Z toho dôvodu ponúka učebnica na začiatku aj rozdeľovací test.

 

stáhnout

Učebné osnovy k učebnici Motivate!

 

Motivate! 1 pre 5. ročník:

Motivate! 1

Motivate! 2 pre 6. ročník:

Motivate! 2

Motivate! 2 pre 7. ročník:

Motivate! 2

Motivate! 3 pre 8. ročník:

Motivate! 3

Motivate! 3 pre 9. ročník:

Motivate! 3

 

stáhnout

Prehľad učiva v jednotlivých dieloch Motivate!

Motivate! 1

Motivate! 2

Motivate! 3

Motivate! 4

 

Student's Book

Jednotlivé lekcie majú jasnú a prehľadnú štruktúru. Nová gramatika a slovná zásoba sú jasne vysvetlené a dôkladne precvičené. Na konci každej lekcie je Progress Check (kontrola vedomostí) a Grammar Guide (prehľad prebranej gramatiky). Slovníčky s prekladom do slovenčiny pripravujeme a čoskoro ich nájdete na http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm

V každej lekcii sú reálie anglicky hovoriacich krajín (Culture Section) aj aktivity na počúvanie a čítanie, zamerané na medzipredmetové vzťahy (CLIL). Učebnica tiež obsahuje CD-ROM pre študentov, na ktorom sú:

 • Digibook - úplne interaktívne spracovaná učebnica v elektronickej podobe – poskytuje možnosť písať, kresliť, spojovať, mazať, zvýrazňovať a prehrávať nahrávky.
 • Help - názorný návod na prácu s Digibook

 

stáhnout

Vyskúšajte Motivate! Stiahnite si stránky z

 

Motivate! 1:

Student's Book 1 Unit 1

 

Motivate! 2:

Student's Book 2 Unit 2

Workbook 2 Unit 2

Teacher's Book 2 Unit 2

 

Motivate! 3:

Student's Book 3 Unit 3

Workbook 3 Unit 3

Teacher's Book 3 Unit 3

 

Motivate! 4:

Student's Book 4 Unit 4

Workbook

V pracovnom zošite sú aktivity jasne označené jednou až tromi hviezdičkami pre rôzne nadaných študentov (basic, more advanced, challenging). Každá lekcia tiež obsahuje sekciu písanie. Časť Revision na konci lekcie je na opakovanie látky z danej lekcie, časť Extension rozširuje schopnosti nadanejších študentov.

Pracovný zošit je doplnený dvoma CD, na ktorých sú nahraté:

 • Texty zo sekcie Reading a Writing
 • Diktáty
 • Kontrolné gramatické cvičenia
 • Nahrávky z pracovného zošita
 • Slovíčka navyše
 • Konverzačné cvičenia

Na konci pracovného zošite sa nachádza 50 stranový oddiel, ktorý obsahuje:

 • Aktivity na CLIL
 • Slovíčka navyše
 • Súhrn gramatiky a ďalšie gramatické cvičenia
 • Konverzačné cvičenia
 • Abecedný zoznam slovíčok
 • Zoznam nepravidelných slovies

Teacher's Book

V metodickej príručke nájde učiteľ celú podporu, ktorá mu pomôže učiť triedy so žiakmi rôznych jazykových schopností a nadania. Metodická príručka obsahuje:

 • Podrobné poznámky pre učiteľa s niekoľkými tipmi a nápadmi na doplnkové aktivity
 • Warm-up aktivity na naladenie študentov na začiatku hodiny
 • Doplnkové aktivity pre študentov, ktorí sú rýchlejší a skončia skôr než ostatní spolužiaci
 • Kľúč k cvičeniam z pracovného zošitu
 • Prepis textov nahrávok
V metodickej príručke sú vložené:
 • Tests and Exams Multi-ROM - CD s progress testami ku každej lekcii, testom po prebratí polovice knihy a záverečným tesom. CD tiež obsahuje nahrávky a kľúče k testom. Každý test je možné použiť v pôvodnej verzii, alebo je možné ho zmeniť. Všetky testy sú pripravené v troch stupňoch obtiažnosti (basic, standard, extra) podľa schopností študentov.
 • Test Generator Multi-ROM - Ak sa vám nepáčia pripravené testy, Test Generator vám vytvorí iné podľa vašich požiadaviek.
 • 2 CD s nahrávkami cvičení na počúvanie (listening activities)

Motivate! pre interaktívnu tabuľu (IWB)

Pre učiteľov je táto učebnica k dispozícii aj v digitálnej podobe pre použitie na interaktívnej tabuli (IWB), na ktorú je možné písať, kresliť, spojovať, zvýrazňovať, púšťať zvukové nahrávky.