Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

New Inside Out DVD

New Inside Out DVD video

Inside Out resources on web
IO on web

Macmillan na
youtube

Sue Kay a Vaughan Jones, autori Inside Out, hovoria o Anecdotes

Straightforward

sfw

700 Classroom Activities

700 Classroom Activities

Move

učebnice angličtiny Move

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

New Inside Out + CD-ROM

učebnica New Inside Out Beginneručebnica New Inside Out Elementaryučebnica New Inside Out Pre-Intermediate
učebnica New Inside Out Intermediateučebnica New Inside Out Upper-Intermediateučebnica New Inside Out Advanced

Nové vydanie učebnice angličtiny pre dospelých.

hlavná stránka Inside Out

    A1 A2 B1 B2 C1 C2
beginner                                                                          
elementary                                                                          
pre-intermediate                                                                          
intermediate                                                                          
upper-intermediate                                                                          
advanced                                                                          

Diely a dátumy vydania

Všetky diely sú už v predaji. Rozdelenie dielov učebnice podľa Európskeho referenčného rámca nájdete v tabuľke.

Nové vydanie

New Inside Out je reakciou na pripomienky a námety niekoľko tisíc študentov a učiteľov, ktorí používajú Inside Out a zúčastnili sa výskumu nakladateľstva Macmillan. Nové vydanie učebnice Inside Out prináša nové materiály (texty, nahrávky, témy), avšak zachováva si hlavné vlastnosti pôvodného vydania, ktoré boli tak obľúbené učiteľmi aj študentmi - Personalised speaking tasks a anecdotes.

Hlavná koncepcia zostáva rovnaká - umožniť študentom dosiahnuť čo najlepšie výsledky v jazykových zručnostiach, ktoré si cenia najviac - rozprávanie a konverzácia.

Novinky

New Inside Out CD-ROmNew Inside Out obsahuje tieto nové prvky:

  • jasne označené časti v učebnici (Reading, Grammar, Pronunciation, Vocabulary a pod.)
  • Useful phrases - časti s praktickými frázami, ktoré študenti môžu ihned využiť
  • CD-ROM - každá učebnica teraz obsahuje výučbový CD-ROM určený k samoštúdiu alebo na prácu v počítačovej učebni vyskúšajte si interaktívne demo»
  • DVD - videoprogram na DVD, ktorý doplňuje témy v Student's Book viac»
  • Teacher's Book obsahuje kopírovateľné materiály (Resource Pack)
  • New Inside Out obsahuje časti Grammar, ktoré ešte viac pomáhajú učiteľom pri výučbe gramatiky, ktorú si študenti môžu precvičiť naviac v častiach Grammar Extra na konci učebnice
  • v časti Vocabulary Extra na konci každej lekcie si precvičujú a opakujú osvojenú slovnú zásobu

Personalizácia

New Inside Out zachováva oba typy personalizovaných aktivít - personalized task a anecdote*).

  • Personalized tasks - sú úlohy, ktoré sa zameriavajú na vlastné skúsenosti a zážitky študentov, čo im umožňuje používať angličtinu v zmysluplnej komunikácii. Blízke témy im umožňujú sústrediť sa na jazyk, ktorý používajú, pretože nie sú nútení si vymýšľať informácie. Inside Out ich využíva pri rozvíjaní všetkých zručností - hovorenie, posluch, čítanie, písanie a aj pri výučbe gramatiky.
  • Anecdote - patrí k najobľúbenejším aktivitám v Inside Out. Rozvíjajú schopnosť študentov rozprávať po anglicky dlhšiu dobu tak, že hovoria príbeh v angličtine, ktorý sami zažili alebo o kterom počuli. Opäť si teda nemusia vymýšľať informácie a môžu sa plne sústrediť na jazyk, ktorý chcú použiť. Ten istý príbeh rozprávajú opakovane, čo vedie k viditeľnému zlepšeniu plynulosti, komplexnosti jazyka aj gramatickej správnosti.

*) Aktivity typu Anecdote nie sú súčasťou dielu Beginner.

Internet

učebnica New Inside Out webová stránkaInternetová stránka www.insideout.net obsahuje ďalšie informácie , ktoré vám umožnia zoznámiť sa s učebnicou New Inside Out, a materiály, ktoré môžete využiť pri výučbe.

Zjedušené čítanky vhodné k učebnici New Inside Out

Súčasti učebnice