Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

First Certificate Language Practice

First Certificate Language Practice

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Ready for First (FCE) - 3rd Edition
Ready for Advanced - 3rd Ed. - info tu »

Roy Norris

Učebnica pripravuje na skúšku Cambridge English: First (FCE, "prvý certifikát").

učebnica Ready for First

Vydanie s kľúčom vhodné aj pre samoukov.

Najdôležitejšie vlastnosti

 • aktualizovaná pre nový formát skúšky Cambridge First platný od roku 2015
 • oproti 2. vydaniu obsahuje 80% nových textov a 60% nových nahrávok
 • prístup k desiatkam ďalších cvičení na internete (Macmillan Practice Online), ktoré sú zahrnuté v cene knihy
 • viac ako 80 farebných rámčekov s tipmi na skúšku vám pomôže dosiahnuť čo najlepšie výsledky
 • cvičenia na konci každej lekcie na opakovanie učiva
 • súhrnné sekcie, každá v rozsahu 4 strán, venované každej časti skúšky First obsahujú prehľad všetkých testových úloh a užitočné tipy pre ich vypracovanie
 • špeciálny dôraz na anglickú slovnú zásobu, kolokácie (slovné kombinácie) a anglické frázové slovesá
 • všetky cvičenia sú jasne označené symbolom časti testu, na ktoré pripravujú študentov

 

 

 

Autor knihy, Roy Norris, hovorí o novinkách 3. vydania Ready for First (FCE).

Student's Book

Učebnica sa skladá zo 14 tematicky zameraných lekcií, ktoré pripravia študentov na úspešné zvládnutie skúšky First. Každá lekcia obsahuje široké spektrum zaujímavých textov, cvičení s nahrávkami, aktivít pre rozvoj rozprávania a cvičení na slovnú zásobu. Učebnica obsahuje špeciálne časti zamerané na výučbu a rozvoj písania, ktoré sú doplnené ukážkami modelových odpovedí (Writing Bank). Na konci každej lekcie sú zaradené opakovacie cvičenia v tom istom formáte ako sú úlohy pri samotnej skúške.

Učebnica navyše obsahuje 5 doplnkových lekcií pomenovaných Ready for Reading, Ready for Use of English, Ready for Writing, Ready for Listening a Ready for Speaking. Tieto doplnkové lekcie cielene pripravujú študentov na jednotlivé časti skúšky First.

Ďalšie cvičenia na internete

Súčasťou učebnice je prístup k ďalšiemu precvičovaniu na internete pomocou kódu, ktorý je vložený na vnútornej strane zadnej obálky. Z internetu si môže študent tiež stiahnuť videá a nahrávky k učebnici.

MPO

Help boxes

V celej učebnici nájdete viac ako 80 Help boxes, ktoré poskytujú užitočné informácie potrebné k úspešnému zvládnutiu skúšky:

 • What to expect in the exam vám poskytnú informácie o formáte a dĺžke testových úloh, počte bodov, časovom limite apod.
 • How to go about it vám odporúča najlepší postup a stratégie pri vypracovaní testových úloh, aby ste skúšku zložili úspešne
 • Don't forget obsahujú užitočné tipy a drobné informácie, ktoré vám pomôžu dosiahnuť pri skúške maximálny počet bodov
What to expect in the exam FCEHow to go about itDon't forget

Workbook

Okrem cvičení, ktoré slúžia k upevneniu látky preberanej v učebnici, obsahuje pracovný zošit ešte:

 • ďalšie texty s cvičeniami pre porozumenie čítaného textu
 • ďalšie cvičenia s nahrávkami na priloženom CD s pracovnými listami v zadnej časti pracovného zošita
 • doplnkové precvičovanie gramatických javov
 • ďalšiu slovnú zásobu, ktorá rozširuje učivo zo Student’s Book
 • doplnkové úlohy na precvičenie písania

Teacher's Book

Metodická príručka pre učiteľa obsahuje:

 • DVD-ROM s testami, ktoré je možné si podľa potreby upraviť, kopírovateľnými materiálmi a videami od autora
 • CD s nahrávkami posluchových cvičení z učebnice
 • úplný kľúč a prepis nahrávok
 • metodické pokyny ku všetkým cvičeniam
 • vzorové riešenia úloh z časti Writing vrátane známok a komentárov
 • návody, ako si poradiť s testovými úlohami