Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Ready for First Certificate

Roy Norris

Učebnica pripravuje na skúšku Cambridge First Certificate in English (FCE, "prvý certifikát").

učebnice Ready for FCE

Vydanie s kľúčom vhodné aj pre samoukov.

Najdôležitejšie vlastnosti

 • aktualizované pre nový formát skúšky FCE platný od decembra 2008
 • viac než 80 Help boxes vám pomôžu dosiahnuť najlepšieho výsledku
 • opakované cvičenia na konci každej lekcie
 • súhrnné 4 stránkové sekcie venované každej časti skúšky FCE, obsahujú prehľad všetkých testovacích úloh a užitočné tipy pre ich vypracovanie
 • úplný Speaking test pre použitie v triede, úplná nahrávka je na CD
 • zvláštny dôraz na anglickú slovnú zásobu, kolokácie (slovné kombinácie) a anglické frázové slovesá
 • všetky cvičenia sú jasne označené symbolom časti testu, na ktoré pripravujú

Ready for FCETúto učebnicu angličtiny tvoria 15 tematicky zameraných lekcií, ktoré pripravujú študentov na úspešné zloženie skúšky FCE. Každá lekcia obsahuje široké spektrum zaujímavých textov, posluchových cvičení, aktivít na rozvoj hovorenia a cvičenia a tiež slovnej zásoby. Nechýbajú oddiely zamerané na výučbu a rozvoj písania doplnené ukážkami modelových odpovedí. Na konci každej lekcie sú zaradené opakovacie cvičenia v rovnakom formáte ako úlohy pri vlastnej skúške.

Naviac učebnica obsahuje 5 doplnkových lekcií pomenovaných Ready for Reading, Ready for Use of English, Ready for Writing, Ready for Listening a Ready for Speaking. Tieto doplnkové lekcie cielene pripravujú na jednotlivé časti skúšky FCE.

Help boxes

Celý text učebnice je doplnený o viac než 80 Help boxes, ktoré poskytujú užitočné informácie nutné k úspešnému zloženiu skúšky:

 • What to expect in the exam vám poskytnú informácie o formáte a dĺžke testových úloh, počte bodov, časovom limite apod.
 • How to go about it vám doporučí najlepší postup a stratégie pri vypracovaní testových úloh, aby ste skúšku zložili úspešne
 • Don't forget obsahujú užitočné tipy a drobné informácie, ktoré vám pomôžu dosiahnuť pri skúške maximálny počet bodov
What to expect in the exam FCEHow to go about itDon't forget

Workbook

Okrem cvičení slúžiacich k upevneniu látky preberanej v učebnici obsahuje Workbook ešte:

 • ďalšie texty s cvičeniami k porozumeniu čítaného
 • doplnkové precvičenia gramatických javov
 • ďalšiu slovnú zásobu rozširujúcu látku v Student's Book
 • doplnkové úlohy k precvičeniu písania

Teacher's Book

Metodická príručka pre učiteľov obsahuje:

 • úplný kľúč a prepis nahrávok
 • metodické pokyny ku všetkým cvičeniam
 • vzorové riešenia úloh z oddielu Writing vrátane známok a komentárov
 • kopírovateľné cvičné testy
 • návody, ako si poradiť s testovými úlohami

Ready for FCEUkážková stránka

Pozrite si stránku z učebnice. Zobrazí sa vám v zníženej kvalite z dôvodu urýchlenia prenosu dát.