Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Skillful

Dorothy Zemach and David Bohlke and Lida Baker and Steve Gershon and Robyn Brinks Lockwood and Louis Rogers and Jennifer Wilkin and Mike Boyle and Ellen Kisslinger and Jennifer Bixby and Jaimie Scanlon and Lindsay Clandfield and Mark McKinnon and Lindsay Warwick

Skillful je úplne nový 5-úrovňový kurz, ktorý sprevádza študentov od základnej až po pokročilú úroveň.

učebnica angličtiny Skillful Foundationučebnica angličtiny Skillful 1učebnica angličtiny Skillful 2
učebnica angličtiny Skillful 3učebnica angličtiny Skillful 4

Aby každý študent uspel na akademickej úrovni, potrebuje dosiahnuť čo najvyššiu úroveň schopností čítať, písať, počúvať a komunikovať. Skillful sa sústredí na každú z týchto schopností, a to prezentovaním a tiež stálym a dôsledným precvičovaním jednotlivých zručností.

Ponúka študentom možnosť rozvíjať jazykové zručnosti prepojením výučby s informáciami zo súčasného sveta, ktorý je mladým ľuďom blízky. Týmto tiež podporuje ich kritické myslenie, ktoré je nevyhnutné pre dosiahnutie akademického úspechu.

Každú úroveň tvoria dve samostatné učebnice, a to Listening & Speaking a Reading & Writing, ktoré sa však navzájom dopĺňajú paralelnými témami a črtami. Skillful neponúka len prostriedky pre akademický úspech, ale taktiež vytvára interaktívne prostredie pre výučbu, ktoré podporuje diskusiu medzi študentmi o rôznych témach, ktoré sa priamo, alebo nepriamo dotýkajú študentov samotných.

Viac informácií o učebnici, ako aj rôzne materiály na stiahnutie nájdete na anglických internetových stránkach »