Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Súšasti učebnice

Straightforward Pre-Intermediate

Student's Book
1 405 01057 6
Workbook (With Key)
1 405 07525 2
Workbook (Without Key)
1 405 07526 0
Teacher's Book and Resource Pack
1 405 07548 1
Class Audio CD
1 405 01062 2

Straightforward
na internete

sfw intern

Macmillan na
youtube

Lindsay Clandfield, autor učebnice Straightforward: Being real or fakin' it?

 

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Straightforward

Philip Kerr, Lindsay Clandfield, Ceri Jones, Roy Norris, Jim Scrivener (Teacher's Book)

Philip Kerr, autor učebnice anglického jazyka Straightforward

Učebnica angličtiny pre stredné školy a dospelých.

učebnice angličtiny Straightforward Elementary   učebnice angličtiny Straightforward Elementary   učebnice angličtiny Straightforward Pre-Intermediate  

učebnice anglického jazyka Straightforward Intermediate


učebnice angličtiny Straightforward Elementary  

učebnice angličtiny Straightforward Elementary


Straightforward - hlavná strana »


Straightforward - najlepšia učebnica angličtiny podľa nezávisleho testu

Učebnica angličtiny Straightforward získala najvyššie umiestnenie v nezávislom teste učebníc angličtiny pre dospelých. viac »

Učebnica angličtiny Straightforward je založená na tom, čo dobrí učitelia používajú na hodinách, pretože to funguje. Dobrí učitelia spravidla nepoužívajú striktne len jeden prístup, ale z každého prístupu si vyberú to najlepšie - to, čo skutočne funguje.

Prístup učebnice Straightforward by sa dal nazvať eklektickým - z každej metódy si vyberá to, čo bude pre príslušnú jazykovú úroveň, preberynú látku alebo precvičovanú zručnosť najlepšie fungovať. Sú to teda aktivity, s ktorými ste sa pravdepodobne už stretli. Preto používanie učebnice Straightforward vám nebude robiť žiadne problémy. Je napísaná tak, že je možné ju dokonca používať bez toho, aby si učiteľ pred hodinou prečítal Teacher's Book. Z náhľadu do Student's Book je jasné, ktorý aspekt anglického jazyka jednotlivé aktivity precvičujú a ako ich so študentami urobiť.

Teacher's Book + CD + CD-ROM

Napriek vyššie uvedenému odporúčame používať Teacher's Book, pretože obsahuje veľa neoceniteľných materiálov. viac o Teacher's Book »

Student's Book + CD-ROM

Obsahuje 12 lekcií (units) rozdelených na 4 dvojstránkové vyučovacie hodiny (lessons). Každá dvojstrana je navrhnutá na 90 minút, každá lekcia je zakončená dvojstranou so zhrnutím gramatiky a prehľadom novej slovnej zásoby, roztriedené podľa tematických okruhov. Slovíčka sú rozdelené na červené (aktívna slovná zásoba) a čierne (pasívna slovná zásoba) a sú hviezdičkami označené podľa frekvencie používania. Tieto informácie sú prevzaté z výkladového slovníka Macmillan English Dicitonary.

Pre študenta sú hlavnými rysmi knihy:

 • metodika, ktorá uprednostňuje to, čo najlepšie funguje
 • dvojstránkové lekcie s vyváženým zastúpením novej látky, schopnosti a konverzácie
 • široká škála cvičení k rozvoji hovorenia (roleplay, diskusie, riešenia problémov, interview apod.)
 • systematický rozsiahly prístup k slovnej zásobe
 • cvičenia na funkčný jazyk, ktorý môžu študenti okamžite využiť pri každodennom dorozumievaní sa v cudzom jazyku
 • zaujímavé texty zodpovedajúce veku študentov vrátane e-mailov, webových stránok a časopisov
 • časti Did you know podávajú aktuálne informácie o kultúrnych aspektoch, ktoré umožňujú porovnanie rozdielnych kultúr.

Student's Book

Obsahuje 12 units z ktorých každá je rozdelená na 4 dvojstránkové lessons. Každá dvojstrana je navrhnutá na 90 min hodinu. Každá unit je zakončená dvojstranou so zhrnutím gramatiky a prehľadom novej slovnej zásoby triedenej podľa tematických okruhov. Slovíčka sú rozdelené na červené (aktívna slovná zásoba) a čierne (pasívna slovná zásoba) a sú označené hviezdičkami podľa frekvencie ich používania v bežnej anglickej komunikácii. Tieto informácie sú prevzaté z výkladového slovníku Macmillan English Dicitonary.

Prednosťami knihy pre študenta sú:

 • metodika, ktorá uprednostňuje to, čo najlepšie funguje
 • dvojstránkové lekcie s vyváženým zastúpením novej látky, zručností a konverzácie
 • široká škála cvičení na rozvoj rozprávania (roleplay, diskusie, riešenie problémov, interview apod.)
 • systematický rozsiahly prístup ku slovnej zásobe
 • cvičenia na funkčný jazyk, ktorý môžu študenti okamžite využiť pri každodennom dorozumievaní sa v cudzom jazyku
 • zajímavé texty zodpovedajúce veku študentov vrátane emailov, webových stránok a časopisov
 • poznámky "Did you know" podávajúce aktuálne informácie o kultúrnych aspektoch, ktoré umožňujú porovnania medzi rozdielnymi kultúrami

 

CD-ROM

Zoznámte sa s obsahom CD-ROM prostredníctvom Guided Tour »

Class audio CD

Dve CD s nahrávkami všetkých posluchových cvičení zo Student's Book.

Workbook + CD (k dispozícii verzia s kľúčom alebo bez kľúča)

Nájdete v nej:

 • cvičenia na opakovanie a precvičovanie látky z každej lekcie vrátane textov na čítanie
 • úplný 24 stránkový kurz písania, ktorý je možné zaradiť do hodín alebo zadať na domácu úlohu
 • audio CD s diktátmi a nahrávkami všetkých textov na čítanie

Macmillan Practice Online e-learninge-learning

K tejto učebnici je k dispozícii e-learning Macmillan Practice Online.