Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Tempo + CD-ROM

Chris Barker a Libby Mitchell

Tempo je učebnica anglického jazyka pre základné školy (2. stupeň) s výučbovým CD-ROM a väzbou na Referenčný rámec.

Stručný profil
veková skupina angličtina pre vek 10 až 15 rokov
doporučené pre viacročné gymnáziá, 2. stupeň ZŠ, jazykové školy
počet dielov 3
vstupná úroveň prvého dielu po 2 rokoch výučby angličtiny
vlastnosť, ktorá zaujme jasná štruktúra lekcií, väzba na Referenčný rámec a jazykové portfólio, CD-ROM
možno nahradiť učebnicou Smart, Shine
vhodná predchádzajúca učebnica Story Magic, Way Ahead
vhodná nasledujúca učebnica Inspiration, Inside Out

Student's Book - učebnica

Učebnica angličtiny Tempo je prehľadná a má jasnú štruktúru. Celkom 10 lekcií je rozdelených do 5 modulov po 2 lekciách. Nepárne lekcie obsahujú kapitoly Vocabulary, Presentation and practice, Portfolio, Word games and songs, Culture Spot a Photostory. Párne lekcie obsahujú naviac kapitoly Skills development, Let's Check a Cartoon.
Ich rozloženie a rozsah prezentuje nasledujúca schéma:

Portfólio

Kapitola portfólio v nepárnych lekciách obsahuje projekty a aktivity, ktoré môžu žiaci použiť v časti Zbierka svojho Európskeho jazykového portfólia. Teacher's obsahuje aj kopírovateľné stránky s jazykovým pasom a jazykovým životopisom, ktoré žiaci môžu používať s učebnicou Tempo.

Culture spot

Dvojstrana Culture spot je venovaná rôznym aspektom života a kultúry anglicky hovoriacich zemí. Obsahujú texty na čítanie, fotografie a s nimi spojenými cvičenia a aktivity.

Photostory

Photostory je fotopríbeh spracovaný podobne ako príbehy v časopisoch pre mládež. Žiaci môžu príbeh počúvať a na záver zodpovedať otázky.

Skills development

Kapitola Skills development je venovaná rozvoju všetkých štyroch zručností. Dvojstrana je venovaná jednej téme a je rozdelená na časti Read, Listen, Write a Speak.

Let's Check

Opakovacia dvojstrana Let's Check je zaradená na koniec každého modulu, teda vždy po dvoch lekciách. Obsahuje cvičenie v podobnom formáte ako jazykové testy.

Cartoon

Cartoon je na rozdiel od Photostory kreslený príbeh, ktorého hlavnou postavou je pes Mutty a rodina, v ktorej žije. Ku každému príbehu prislúcha nahrávka a cvičenie či aktivita pre žiakov.

stáhnoutStiahnite si

Tempo 1 Unit 10

Workbook - pracovný zošit

Pracovný zošit obsahuje ďalšie rozširujúce a doplňujúce cvičenie k látke preberanej v Student's Book. Obsahuje podobné kapitoly ako Student's Book včetně Culture Spot, Let's Check a Portfolio. Každá lekcia končí zhrnutím gramatiky, ktoré je k dispozícii v češtine na stiahnutie vo formáte pdf.

CD-ROM a interaktívna tabuľa

Workbook je k dispozícii vo dvoch verziách: s CD-ROM a bez CD-ROM. Výučbový CD-ROM obsahuje ďalšie cvičenia, na ktorých môžu žiaci pracovať v škole pri interaktívnej tabuli alebo v počítačovej učebni, príp. samostatne doma. Cvičenia obsahujú hry, krížovky, doplňovačky a ďalšie aktivity na precvičenie gramatiky a slovnej zásoby z učebnice Tempo. Pozrite sa na ukážky aktivít. Video spustíte kliknutím na objekt:

Teacher's Book - metodická príručka

Obsahuje pokyny k jednotlivým cvičeniam, učiteľ si teda nemusí sám pripravovať hodinu. Stačí, ak bude postupovať podľa pokynov v Teacher's book, ktoré napísali skúsení metodici. Dodržanie pokynov príručky zaručuje, že počas hodiny si žiaci čo najúčelnejšie osvoja a precvičia preberanú látku. Dodržiavanie týchto pokynov uľahčuje prácu učiteľom aj žiakom osvojenie si učiva. Teacher's Book obsahuje aj kľúč pre všetky cvičenia, prepisy nahrávok a nápady na alternatívy niektorých aktivít a tiež na rozširujúce aktivity.