Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

DVD-ROM

interaktivní demo

Business English na internetu

Macmillan na
youtube

John Allison, autor The Business: Teaching management skills

In Company

učebnice angličtiny In Company

Business English Handbook

Email English

Email English

Email English

Telephone English

Email English

Business Grammar Builder

Email English

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

The Business 2.0

John Allisson, Paul Emmerson, Antoinette Meehan, Frances Watkins a Mike Sayer

Druhé vydanie úspešnej učebnice obchodnej angličtiny určenej hlavne pre vysoké školy

učebnice The Business Pre-Intermediateučebnice The Business Intermediateučebnice The Business Upper-Intermediateučebnice The Business Advanced

Pokročilosti

 • Pre-Intermediate (B1)
 • Intermediate (B1+)
 • Upper-Intermediate (B2)
 • Advanced (C1)

Učebnica The Business bola vytvorená hlavne pre potreby vysokých škôl, tj. pre študentov bez predchádzajúcej pracovnej skúsenosti. Vyučuje teda nielen jazyk, ale tiež terminológiu a odborné koncepty, ktoré súvisia s preberanými témami.

Základnou súčasťou učebnice angličtiny The Business 2.0 je sada Student's Book & eWorkbook.

VIDEO - Rachel Lovering, redaktorka The Business 2.0, hovorí o novinkách druhého vydania.

Blended Learning

Učebnica využíva blended-learning - prepojenie práce s učiteľom za využitia klasických tlačených materiálov a samoštúdia s použitím elektronických zdrojov. Napríklad každá lekcia obsahuje Internet Research a je úzko prepojená s obsahom eWorkbooku.

 

Student's Book - lineárny aj modulárny

Učebnicu je možné používať lineárne (preberať lekcie v poradí, v akom sú v učebnici) alebo modulárne (podľa tém). Ako na to? Každá lekcia je rozdelená na dvojstrany:

 • 1 About Business
 • 2 Vocabulary
 • 3 Grammar
 • 4 Speaking
 • 5 Writing
 • 6 Case Study

Je teda možné jeden semester preberať iba Grammar z celej knihy a ďalší semester Writing. Prípadne je jednoduché rozdeliť výučbu medzi viac učiteľov, kedy je každý zodpovedný iba za svoj modul a nedostane sa do konfliktu s iným vyučujúcim, aj keď postupujú rozdielnou rýchlosťou.

Moduly

Každý modul buduje znalosti v jednej z kľúčových tém Business English:

 • Personal development
 • Service
 • Supply chain
 • Management and career
 • Sales and marketing
 • Enterprise
 • Finance
 • International trade

Slovná zásoba

Slovíčka, ktoré sú pre študentov na danej úrovni pravdepodobne nové, sú zaradené vo výkladovom slovníčku na konci učebnice, kde sú ešte rozlíšené na červené (mali by patriť do aktívnej slovnej zásoby) a čierne (pasívna slovná zásoba pre danú úroveň).

eWorkbook

Súčasťou knihy je eWorkbook, elektronický aj tlačený pracovný zošit. Podrobný popis»

Teacher's Book

Metodická príručka obsahuje podrobné pokyny k jednotlivým cvičeniam, úvodné aktivity (lead in), následné aktivity (follow up), rozširujúce aktivity, prepisy nahrávok a kľúč ku všetkým cvičeniam.

Pred začiatkom každej lekcie je zaradená stránka Subject background, ktorá podáva informácie o odborných konceptoch a terminológii vyskytujúcich sa v lekcii. Obsahuje aj užitočné a zaujímavé internetové adresy, ktoré súvisia s témami.

Súčasťou Teacher's Book je tiež disk, ktorý obsahuje tieto materiály:

 • Všetky nahrávky na výučbu
 • Videá a pracovné listy
 • Testy
 • Powerpointové prezentácie s výučbovými plánmi
 • Obchodné dokumenty
 • Kľúč a slovníček k Student's Book

Recenzie

Prečítajte si recenzie v angličtine»

Pracovné listy emailom

Pre odber pracovných listov zdarma pre firemnú výučbu z Business English sa prihláste kliknutím na Email Service.