Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Facebook

Global Facebook

Global webiste

Global webiste

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

The Business 2.0 eWorkbook a MLearning

eWorkbook a MLearning- elektronický aj tlačený pracovný zošit k učebnici angličtiny The Business 2.0

Učebnice angličtiny The Business eWorkbook
užívateľské rozhranie The Business 2.0 eWorkbook Intermediate

« hlavná stránka The Business 2.0

eWorkbook je súčasťou učebnice The Business Student's Book. Každý študent nájde disk balený spoločne s učebnicou. eWorkbook kombinuje výhody tlačeného a elektronického pracovného zošitu. Nie je teda problém vypracovať ktorúkoľvek aktivitu na hodine bez nutnosti mať k dispozícii počítač.

Hlavnou myšlienkou je umožniť študentom študovať rôznymi spôsobmi s materiálmi:

  • v papierovej podobe,
  • v mobilnom telefóne alebo mp3 prehrávači formou MLearningu,
  • na počítači,
  • so slovníkom na internete.
informace

UPOZORNENIE! The Business 2.0 eWorkbook je možné inštalovať iba dvakrát (napr. na jeden počítač doma a jeden v práci). Nahrávky a videá je možné sťahovať bez obmedzenia.

eWorkbook obsahuje tieto časti:

Language Practice

Language Practice

Toto je hlavnou časťou eWorkbook, ktorá obsahuje cvičenia k jednotlivým lekciám zo  Student's Book. Zahrnuté sú cvičenia na slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie a čítanie. Súčasťou sú tiež videoprogramy doplnené cvičeniami. Študenti môžu pracovať samostatne, počítač cvičenia opraví a zaznamená výsledky.

Print and work

Print and Work

Všetky cvičenia zo sekcie Language Practice sú upravené aj pre vyplnenie perom na papieri. Z tejto sekcie si študenti môžu príslušné stránky vytlačiť. Cvičenia majú vzhľad ako stránky z bežného tlačeného Workbooku a sú vo formáte pdf.

Listen

Listen

Ak si chcú študenti precvičovať počúvanie, nájdu cvičenia v tejto sekcii. Pri prehrávaní na počítači si môžu študenti zapnúť zobrazenie textu so zvýraznením práve prehrávanej vety. Kliknutím do textu nahrávky sa spustí počúvanie od tohto miesta. So všetkými audionahrávkami môžu študenti tiež pracovať na cestách. Audionahrávky sú k dispozícii vo formátoch pre iPhone/iPod a tiež pre iné mobilné zariadenia.

Watch

Watch

Ak si chcú študenti precvičovať počúvanie a zároveň sledovať obraz, nájdu cvičenia v tejto sekcii. Pri prehrávaní videí na počítači si môžu študenti zapnúť titulky. So všetkými videoprogramami môžu študenti tiež pracovať na cestách. Videoprogramy sú k dispozícii vo formátoch pre iPhone/iPod a tiež pre iné mobilné zariadenia.

Dictionary

Dictionary

Táto ikona umožňuje pre študentov angličtiny priamy prístup do slovníka Macmillan English Dictionary Online, kde si študenti ľahko zistia, kedy a ako sa slová správne používajú, môžu si vypočuť správnu výslovnosť a pozrieť sa na príklady použitia. Slovník obsahuje informácie o viac ako 100 000 výrazoch.
Aby bolo možné používať slovník, počítač musí byť pripojený k internetu.

Word lists

Word Lists

Táto sekcia obsahuje zoznamy slovíčok rozdelených podľa lekcií s definíciami prevzatými z Macmillan Essential Dictionary alebo Macmillan English Dictionary v závislosti na pokročilosti.

Grammar Help

Grammar Help

Grammar Help ponúka prehľad gramatiky rozdelený podľa gramatických javov doplnený tabuľkami a príkladmi použitia.

Writing tips

Writing Tips

Writing tips zoznamuje študentov so zásadami písania anglických textov, ako je používanie čiarok, rozdiely medzi formálnym a neformálnym textom, uvádzanie príkladov a pod. Informácie sú podané štruktúrovane a sú zakončené krátkym testom.

Tests

Tests

Kedykoľvek v priebehu štúdia sa môžu študenti sami otestovať. Testy si môžu nechať vygenerovať v rôznych dĺžkach podľa času alebo počtu otázok. Pokroky v štúdiu sa budú odrážať v zlepšujúcich sa výsledkoch testov.

Content

Contents Map

Táto časť slúži nielen ako prehľad všetkých materiálov rozdelených podľa lekcií, ale umožňuje tiež študentom prístup do časti Markbook, kam sa automaticky zaznamenávajú dokončené cvičenia. Študent má tak vždy prehľad o tých cvičeniach, ktoré už vypracoval. Súčasťou je tiež výsledková tabuľka vypracovaných testov.

« hlavná stránka The Business 2.0