Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Výučbové materiály k aktuálnemu dátumu

vyhľadáte v archíve na

www.insideout.net

O vydavateľstve Macmillan

vydavateľstvo Macmillan

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Hello Jack
Captain Jack 1 + 2

Jill Leighton a Sandie Mourão

Učebnica angličtiny pre deti od 3 do 5 rokov.

Hello Jackučebnice angličtiny pro děti Captain Jack 1učebnice angličtiny pro děti Captain Jack 2

Captain Jack je nová, trojdielna učebnica angličtiny pre výučbu detí od 3 do 5 rokov. Cieľom učebnice je pomôcť žiakom z materských a jazykových škôl, aby sa stali sebavedomými študentmi angličtiny. Výučba je postavená na objavovaní sveta okolo nás, pri ktorom deti sprevádza papagáj Jack, mačička Fluffy a deti Katie a Danny.

Učebnica je k dispozícii na troch úrovniach:

 • Hello Jack - pre deti od 3 rokov
 • Captain Jack 1 – pre deti od 4 rokov (možno použiť aj pre začiatočníkov)
 • Captain Jack 2 - učebnica pre deti od 5 rokov

Kľúčové črty učebnice

 • My World - témy zo života (napr. hygiena, životné prostredie, samostatnosť) pomáhajú deťom poznávať svet v anglickom jazyku
 • témy sú doplnené veľkým počtom pesničiek, rutinných činností, hier, TPR (viz ďalší bod) a prácou s bábkou
 • metodika výučby je založená na dvoch konceptoch:
  Story-Based Approach - výučba pomocou príbehu
  TPR (Total Physical Response) – zapojenie motorickej aktivity do procesu osvojovania jazyka
 • perforované pracovné listy, ktoré možno ľahko vytrhnúť a používať postupne
 • pracovné listy rozvíjajú motorické a kognitívne schopnosti detí pomocou priradzovania, krúžkovania apod.
 • press-outs (obrázky ako vystrihovačky, len vyberateľné z listu papiera) pridávajú príbehom na skutočnosti
učebnica angličtiny Unit 1Captain Jack Unit 7Hello Jack Unit 8

Súčasti učebnice:

Captain Jack Press-outs
Press-outs

Pupil’s book & Multi-ROM

Kniha pre malých študentov obsahuje:

 • 8 lekcií, z ktorých každá má 8 častí
 • samolepky s obrázkami
 • press-outs – vystrihovačky bez nutnosti strihať nožničkami
 • Multi-ROM so štyrmi aktivitami na PC pre každú lekciu
 • lekcie vzťahujúce sa k rôznym sviatkom (napr. Halloween, Christmas)

Pozrite si jednu lekciu z učebnice Hello Jack:

Multi-ROM

Ukážka Multi-ROM:

Flip over Book

Flip Over Book Captain JackVeľká obrázková kniha s rozmermi 60 × 53 cm s príbehmi z učebnice. Umožňuje učiteľovi tzv. heads up prezentáciu novej látky, to znamená, že deti sa môžu dobre sústrediť na učiteľa bez nutnosti sledovať obrázky vo vlastnej učebnici. Flip Over Book se používa aj k ďalším aktivitám, ktorých popis je uvedený v Teacher's book.

učebnica angličtiny Captain Jack, Flip Over Book

Teacher's Book

Metodická príručka pre učiteľa obsahuje podrobné pokyny k práci ako s učebnicou,  tak aj s Flip over Book a Flashcards. K cvičeniam uvádza úvodné aj následné aktivity, aby boli dodržané správne metodické postupy. Teacher's Book je spracovaná tak, aby aj učiteľ bez skúseností s výučbou najmenších detí mohol učebnicu bez problémov používať.

Prehliadnite si obsah učiva a metodické pokyny k prvej lekcii prvého dielu.

Captain Jack 1 - obsah učiva
Captain Jack 2 - obsah učiva
Captain Jack 1, Teacher's Book, Unit 1

Bábka Captain Jack - papagáj

Bábku používajú učitelia v priebehu hodiny. Pri niektorých aktivitách deti na hodine hovoria s bábkou, a nie s učiteľom, a majú tak menšie zábrany v komunikácii. Podrobné pokyny, kedy a ako použiť bábku, sú uvedené pri príslušných cvičeniach v metodickej príručke.

Photocopiable CD

Toto CD je určené pre učiteľa a obsahuje kopírovateľné materiály pre opakovanie slovnej zásoby, mini flashcards a texty nahrávok.

Multimedia Pack

Tento DVD-ROM je určený na použitie v triede na interaktívnu tabuľu alebo na počítači s projektorom. Na DVD nájdete:

 • videá piesní, ktoré spievajú a precvičujú anglické deti
 • videá, ktoré pomáhajú deťom spojiť si vyučovaciu látku so svetom okolo nich
 • aktivity pre prácu s interaktívnou tabuľou
 • animované príbehy

Ďalšie súčasti učebnice

 • CD s nahrávkami na hodiny
 • Flashcards - kartičky s obrázkami na hodiny