Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

500 Activities for the Primary Classroom

500 Activities for the Primary Classroom

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Príspevok MŠVVaŠ SR na učebnice ANJ

Ministerstvo školstva poskytuje príspevok 11 € na učebnice anglického jazyka pre žiakov 6.-9. ročníka základných škôl a ročníky Prima – Kvarta osemročných gymnázií v marci 2016.

Škola nakupuje učebnice anglického jazyka z tohto príspevku pre 6. až 9. ročník a ročníky Prima – Kvarta osemročných gymnázií podľa vlastného výberu zo zoznamu schválených učebníc MŠVVaŠ SR a postupuje v zmysle dodržania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.

Pozrite si, ktoré Macmillan učebnice sú na zozname Ministerstva školstva »

Ceny učebníc sú prispôsobené tak, aby ste si ich mohli zakúpiť z ministerského príspevku. Keďže nevyčerpané prostriedky budete musieť vrátiť späť a nebude možné za nich zakúpiť iné materiály, ako napr. pracovné zošity, odporúčame ich využiť v plnej výške a zakúpiť učebnice, aby ste mali zásoby do budúcna.

Informácie o bonusoch pri nákupe učebníc vydavateľstva Macmillan Education nájdete tu »

Všetky Macmillan tituly z tohto zoznamu spĺňajú podmienky inovovaných Štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 1 a ISCED2).

Ceny učebníc všetkých titulov na ktoré škola dostane príspevok z Ministerstva školstva nebude viac ako 11 € za SB.

Ak by ste mali záujem o zaslanie vzorky učebníc alebo o osobnú návštevu u Vás v škole, kontaktujte prosím zástupcov vydavateľstva Macmillan Education na Slovensku:

Mgr. Daniela Krajňáková, tel.: 0905 302 803, email: d.krajnakova@macmillan.sk

Ing. Gréta Korpádiová, tel.: 0905 655 869, email: g.korpadiova@macmillan.sk

Všetky informácie týkajúce sa príspevku na učebnice, zoznam schválených učebníc zverejnený na edičnom portáli a najčastejšie otázky a odpovede spojené s uplatnením si nároku na príspevok nájdete na stránke Ministerstva Školstva.

Učebnice angličtiny odporúčané/preplácané MŠVVaŠ SR

pre 5. až 9. ročník - odporúčané a preplácané MŠVVaŠ SR

učebnica English World

English World 4. a 5. diel

Desaťdielna učebnica pre deti od 3. ročníka ZŠ. Metodika použitá v tomto kurze podporuje komunikáciu, sprevádzanú cvičeniami na posilnenie zručnosti čítania a písania. Učebnica je vizuálne pôsobivo spracovaná, obsahuje prvky CLIL. Učebnica je vhodná na prípravu na medzinárodné skúšky Cambridge Young Learners. Ministerstvo školstva odporúča English World 4 pre 6. a 7. ročník a English World 5 pre 8. a 9. ročník.

Viac informácií »

učebnica Motivate

Motivate 2. a 3. diel

Motivačná učebnica pre 2. stupeň ZŠ a tínedžerov na jazykových školách. Kurz má Ministerstvom školstva schválené všetky štyri úrovne, ale odporúča 2. diel pre 6. a 7. ročník a 3. diel pre 8. a 9. ročník. Vhodný je aj na výučbu v triedach so zmiešanou úrovňou znalosti jazyka. Každá lekcia kladie dôraz na medzi-kultúrne a medzi-predmetové vzťahy (CLIL) čerpajúce informácie z reálneho sveta. Obsahuje aj množstvo podporných materiálov pre učiteľa, aby bolo učenie čo najefektívnejšie.

viac informácií »

učebnica Macmillan Next Move

Macmillan Next Move 5. a 6. diel

Nová sedemdielna učebnica angličtiny pre 1. a 2. stupeň ZŠ (6-13 rokov) prináša do triedy reálny život. Kurz má veľmi flexibilný obsah, voliteľné doplnkové aktivity, digitálne komponenty pomáhajú vytvoriť rozmanité a zaujímavé vyučovacie hodiny. V každej lekcii sú aktivity, cez ktoré žiaci precestujú celý svet a učia sa o rôznych krajinách (CLIL). Teacher Presentation Kit obsahuje "Culture videos", tiež digitálnu učebnicu a animovanú prezentáciu "Phonics".

Ministerstvo školstva odporúča 5. diel do 6. a 7. ročníka a 6. diel do 8. a 9. ročníka.

Viac informácií »

učebnica Beyond

Beyond A1+ a Beyond A2

Beyond je šesťdielna učebnica, určená pre študentov vo veku od 12 do 19 rokov. Každý diel učebnice obsahuje učivo
 na 80 - 90 hodín, jeho flexibilita ho umožňuje použiť aj pre nižší (60 - 80) alebo vyšší (120+) časový rozsah výučby. Učebnica obsahuje prístup k Student's Online Resource Centre. Obrázky a témy v SB sú v každej lekcii doplnené o dve videá (Speaking video a Moving Picture video), veľký dôraz je kladený na Speaking a Writing.

Viac informácií »

učebnica Hot Spot

Učebnica Hot Spot 2. a 3. diel

5 dielna učebnica angličtiny pre 2. stupeň základných škôl. Učebnica angličtiny Hot Spot motivuje žiakov výberom vhodných tém, textov a príbehov, ktoré zohľadňujú záujmy a pohľad na svet tejto vekovej skupiny. Metodika pre učiteľa poskytuje návody ako pracovať so žiakmi s dyslexiou.

Viac informácií »

predškolský vek - odporúčané MŠVVaŠ SR

Captain Jack

Captain Jack + Multi-ROM

(2014-873/1519:2-100C)

Deti sa podľa tejto učebnice môžu učiť od 3 alebo od 4 rokov. Každý žiak má v učebnici priložený Multi-ROM s výučbovým programom a nahrávkami pesničiek z učebnice. Metodická príručka sprevádza všetkými fázami výučby aj učiteľov bez skúseností s výučbou tejto vekovej kategórie. viac»

 

pre 1. a 2. ročník odporúčané MŠVVaŠ SR

učebnica Macmillan Next Move

Macmillan Next Move (Starter, 1. až 6. diel)

(2014-15680/55148:3-100C), (2014-15680/55331:4-100C),
(2014-15680/55332:5-100C), (2014-15680/55334:6-100C),
(2014-15680/55336:7-100C), (2014-15680/55337:8-100C),
(2014-15680/55338:9-100C)

Učením sa anglického jazyka z učebnice Macmillan Next Move precestujú deti celý svet. Takto spoznávajú rôzne krajiny, národy a ich kultúry. Učebnica pomáha formovať ich jazykové aj kultúrne povedomie, a cez osvojovanie si angličtiny, ako komunikačného jazyka, sa žiaci naučia lepšie chápať sami seba, vlastnú kultúru a svet, ktorý ich obklopuje. viac »

učebnica Tiger Time

Tiger Time (1. až 5. diel)

(2015-15033/43985:4-100C), (2015-15033/43987:5-100C),
(2015-15033/43989:6-100C), (2015-15033/43991:7-100C),
(2015-15033/43992:8-100C)

Tiger Time je príťažlivý, 6-úrovňový základný kurz anglického jazyka, vhodný od 1. ročníka ZŠ. Jazyk je prezentovaný cez príbehy a rôzne prostredia s rôznymi postavami, ktoré sa menia a rastú spolu so žiakmi, a ktoré odrážajú ich vyvíjajúce sa záujmy a potreby v určitom veku. viac »

učebnica Macmillan English Quest

Macmillan English Quest

(2013-2464/12749:4-919)

Macmillan English Quest je nová, veselá a veľmi pestrá 2dielna učebnica angličtiny pre deti 1. a 2. triedy ZŠ. Základnou myšlienkou učebnice je učiť sa jazyk na ceste za objavmi skutočného sveta. Tento kurz predchádza učebnici English World, ale je vhodný aj ako predchodca iných učebníc určených pre 3. a 4. ročníky. viac »

slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Mini Magic

Mini Magic

(CD-2004-11308/22690-1:092)
je dvojdielna učebnica pre malé deti, ktoré sa začínajú učiť angličtinu. Nadväzuje na ňu učebnica Story Magic. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Little Bugs

Little Bugs 1 a 2

(CD-2009-27105/25400-2:919)
je učebnica pre deti vo veku 6-8 rokov. Je vhodná pre deti, ktoré mali angličtinu v materskej škôlke, alebo do jazykových škôl. Ak hľadáte učebnicu, ktorá spĺňa súčasné trendy vo výučbe angličtiny malých detí, Little Bugs je vhodným výberom. viac »


pre 3. a 4. ročník schválené a odporúčané MŠVVaŠ SR

učebnica English World

English World 1. a 2. diel

(CD-2009-27106/20687-1:919)
je 10 dielna učebnica s prvkami CLIL pre základné školy a vyššie diely aj pre SŠ. Je vhodná pre deti, ktoré už majú základy angličtiny, ale aj pre začiatočníkov. Metodika učebnice je postavená na kombinácii aktivít, ktoré učitelia využívajú, lebo fungujú, a nových, inovatívnych prvkoch pre súčasnú modernú triedu. Vyučovanie je podporované veľkými plagátmi a jedným z množstva komponentov je aj DVD na interaktívnu tabuľu.
Vzorku učebnice si môžete objednať vyplnením formulára tu»
Viac informácií o učebnici tu»
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Macmillan English Quest

Macmillan English Quest 3. až 5. diel

(2015-5637/11778:4-100C)
(2015-5637/11779:5-100C)
(2015-5637/11780:6-100C)
Macmillan English Quest 3. až 5. diel je veselá a veľmi pestrá učebnica angličtiny pre deti od 3. triedy ZŠ. Základnou myšlienkou učebnice je učiť sa jazyk na ceste za objavmi skutočného sveta. viac »

učebnica Story Magic

Story Magic

(CD-2004-5199/10465-1:092)
Je štvordielna učebnica pre deti na prvom stupni ZŠ. Ministerstvo školstva SR ju prepláca v 3. a 4. ročníkoch. Používa sa v nej story-based approach a nadväzuje na učebnicu Mini Magic. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Way Ahead

Way Ahead

(427/2000-46)
je 6 dielna učebnica pre 1. stupeň ZŠ. Je vhodná pre deti, ktoré sa začínajú učiť anglický jazyk, alebo sa učili v prvom a druhom ročníku. Celý kurz obsahuje knihu pre žiaka, pracovný zošit, metodickú príručku, knihu kopírovatelných materiálov, kazetu a CD-ROM. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček

pre 2. stupeň odporúčané MŠVVaŠ SR

Gateway to Maturita

Gateway to Maturita A1+ a Gateway to Maturita A2

Učebnica Gateway to Maturita spĺňa všetky požiadavky na výučbu na SŠ a 8-ročných gymnáziách a tiež na prípravu na maturitu. Nie je vždy jednoduché zaujať študentov stredných škôl. Vďaka učebnici Gateway to Maturita je tento krok oveľa jednoduchší. Zároveň špeciálna brožúra k príprave na maturitu v slovenčine obsahuje vzory testových cvičení vo formáte maturitnej skúšky a tiež mnohé užitočné frázy z oblasti reálií. viac »

učebnica Beyond

Beyond A1+, A2, A2+

(2015-17926/48787:4-100C)
(2015-17926/48789:5-100C)
(2015-17926/48792:6-100C)
Beyond je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov učiacich sa anglický jazyk. Podľa SERR pre jazyky pokrýva úrovne od A1+ po B2 a korešponduje s požiadavkami na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach. viac »

učebnica Motivate!

Motivate!

(2014-877/1459:2-100C)

Motivate! je nová učebnica angličtiny pre výučbu na 2. stupni základných škôl a v nižších ročníkoch viacročných gymnázií. Učebnica je metodicky spracovaná tak, aby vyhovovala výučbe v triedach s rôzne nadanými študentmi. viac »

učebnica English World

English World 3. až 7. diel

(CD-2011-19796/49652:6-919)

je 10 dielna učebnica s prvkami CLIL pre základné školy a vyššie diely aj pre SŠ. Je vhodná pre deti, ktoré už majú základy angličtiny, ale aj pre začiatočníkov. Metodika učebnice je postavená na kombinácii aktivít, ktoré učitelia využívajú, lebo fungujú, a nových, inovatívnych prvkoch pre súčasnú modernú triedu. Vyučovanie je podporované veľkými plagátmi a jedným z množstva komponentov je aj DVD na interaktívnu tabuľu.
Viac informácií o učebnici English Word tu»
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica angličtiny Hot Spot

Hot Spot

(2011-8321/19917:1-919)
je 4 dielna učebnica angličtiny pre 2. stupeň základných škôl. Učebnica angličtiny Hot Spot motivuje žiakov výberom vhodných tém, textov a príbehov, ktoré zohľadňujú záujmy a pohľad na svet tejto vekovej skupiny. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady

učebnice angličtiny Smart

Smart

(183/2003-42)
je 4 dielna učebnica pre žiakov vo veku 10 až 14 rokov. Témy učebnice sú volené tak, aby bola blízka nám, stredoeurópanom. Doporučujeme pre základné školy. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady

učebnica angličtiny Tempo

Tempo

(2011-8106/19283:1-919)
je 3 dielna učebnica angličtiny pro 2. stupeň základných škôl. Má jasnú štruktúru lekcií, obsahuje oddiely Cutlure spot, Photostory a Let's Check. Pracovný zošit je možné zakúpit si aj bez CD-ROM. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady

pre stredné školy odporúčané MŠVVaŠ SR

Gateway to Maturita

Gateway to Maturita B1, B1+, B2, B2+

Učebnica Gateway to Maturita spĺňa všetky požiadavky na výučbu na SŠ a 8-ročných gymnáziách a tiež na prípravu na maturitu. Nie je vždy jednoduché zaujať študentov stredných škôl. Vďaka učebnici Gateway to Maturita je tento krok oveľa jednoduchší. Zároveň špeciálna brožúra k príprave na maturitu v slovenčine obsahuje vzory testových cvičení vo formáte maturitnej skúšky a tiež mnohé užitočné frázy z oblasti reálií. viac »

učebnica Beyond

Beyond B1, B1+, B2

(2015-17926/48793:7-100C)
(2015-17926/48794:8-100C)
(2015-17926/48797:9-100C)
Beyond je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov učiacich sa anglický jazyk. Podľa SERR pre jazyky pokrýva úrovne od A1+ po B2 a korešponduje s požiadavkami na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach. viac »

učebnica Gateway

Gateway

(2011-11973/43169:6-919)
je päťdielna učebnica na prípravu na maturitu z angličtiny pre stredné školy. Pripravuje na základnú a vyššiu úroveň maturity. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady

učebnica Straightforward

Straightforward Second edition

(2014-2235/5295:2-100C)
Nové vydanie úspešnej 6dielnej učebnice angličtiny pre mládež a dospelých. Zachováva si všetky obľúbené vlastnosti pôvodného vydania. Novinka je doplnená o moderný e-learning a software pre interaktívne tabule. viac»

učebnica Laser

Laser

(2012-14923/51030:4-919)
sada učebníc, ktoré slúžia ako príprava na novú skúšku FCE a súčasne na novú maturitu. viac»
slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady

učebnica English World

English World 8. až 10. diel

(CD-2014-875/6710:4-100C)

je 10 dielna učebnica s prvkami CLIL pre základné školy a vyššie diely aj pre SŠ. Je vhodná pre deti, ktoré už majú základy angličtiny, ale aj pre začiatočníkov. Metodika učebnice je postavená na kombinácii aktivít, ktoré učitelia využívajú, lebo fungujú, a nových, inovatívnych prvkoch pre súčasnú modernú triedu. Vyučovanie je podporované veľkými plagátmi a jedným z množstva komponentov je aj interaktívna tabuľa.
Viac informácií o učebnici English Word tu»

učebnica New Inspiration

New Inspiration

2013-2467/12746:4-919

je 4dielna učebnica pre mládež. Každá lekcia obsahuje prezentáciu a precvičenie nového učiva, opakovacie cvičenia, oddiel s kulturnými témami a tiež špeciálne časti pre heterogénne triedy (mixed-ability classes). Učebnica je vhodná pre nematuritné odbory. viac »

učebnica angličtiny Inspiration

Inspiration

(2011-8105/19282:1-919)
je 4 dielna učebnica pre mládež. Každá lekcia obsahuje prezentáciu a precvičenie nového učiva, opakovacie cvičenia, oddiel s kultúrnymi témami a tiež špeciálne oddiely pre heterogénne triedy (mixed-ability classes) Doporučujeme do posledných ročníkov ZŠ. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady

učebnica angličtiny Code

Code

(2011-8107/19284:1-919)
Nová trojdielna učebnica pre tínedžerov s ročným prístupom na e-learningový kurz, ktorá pripravuje na medzinárodné skúšky a tiež na maturitnú skúšku. viac » slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady

učebnica angličtiny New Inside Out

New Inside Out

(2011-8327/19921:1-919)
je nové 6 dielne prepracované vydanie obľúbenej učebnice, ktoré je reakciou na námety a pripomienky užívateľov Inside Out po celom svete. Zachováva si všetky obľúbené vlastnosti pôvodného vydania. Každá kniha teraz obsahuje výučbový, interaktívny CD-ROM. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady

učebnica angličtiny Straightforward

Straightforward

(2011-8272/19791:1-919)
je 6dielna učebnica angličtiny pre dospelých založená na aktivitách, ktoré dobrí učitelia angličtiny používajú, pretože fungujú. Učebnica teda nepoužíva len jeden prístup, ale zo všetkého obsahuje to, čo je pre danú látku, zručnosť či cvičenie najlepšie. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady