Dave Spencer na Slovensku Macmillan logo



Dôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Business English na internetu

the business

Macmillan na
youtube

John Allison, autor The Business: Teaching management skills

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

The Business

Učebnica obchodnej angličtiny hlavne pre vysoké školy

učebnice The Business Pre-Intermediateučebnice The Business Intermediateučebnice The Business Upper-Intermediateučebnice The Business Advanced

Pokročilosti a dátumy vydania

 • PRE-INTERMEIDATE (už v predaji)
 • INTERMEDIATE (už v predaji)
 • UPPER-INTERMEDIATE (už v predaji)
 • ADVANCED (už v predaji)

Učebnica The Business bola vytvorená hlavne pre potreby vysokých škôl, tj. pre študentov bez predchádzajúcich pracovných skúseností. Vyučuje nielen jazyk, ale tiež terminológiu a odborné koncepty vzťahujúce sa k preberaným témam.

Slovná zásoba

Slovíčka, ktoré sú pre študentov v danom stupni pokročilosti pravdepodobne nové, sú vytlačené v texte učebnice šedou farbou a sú zaradené vo výkladovom slovníčku na konci učebnice, kde sú zároveň rozlíšené na červené (mali by patriť do aktívnej slovnej zásoby) a čierne (pasívna slovná zásoba pre danú pokročilosť).

Blended Learning

The Business Internet ResearchUčebnica využíva blended-learning - prepojenie práce s učiteľom za využitia klasických tlačených materiálov a samoštúdia s použitím elektronických zdrojov. Napríklad každá lekcia obsahuje Internet Research a je úzko prepojená s obsahom DVD-ROM.

The Business DVD-ROMDVD-ROM (Workbook)

Vyskúšajte si interaktívne demo»

Súčasťou knihy je výučbový DVD-ROM, ktorý slúži ako Workbook a obsahuje cvičenia na gramatiku, slovnú zásobu, výslovnosť, písanie a testy. Špeciálny nástroj umožňuje študentom sledovať svoj pokrok a dosiahnuté výsledky. Ďalšími súčasťami DVD-ROM sú:

 • plnohodnotný videoprogram vo vysokej kvalite pre celoobrazovkový režim, je teda vhodný i pre projekciu v učebni
 • nahrávky k učebnici s možnosťami sledovať text
 • nahrávky vo formáte mp3 pro použitie v mp3 prehrávači
 • upravitelné vzory obchodnej korešpondencie a dokumentov
 • business dilemmas - úlohy, kde študenti využívajú znalosť cudzieho jazyka a súčasne si overujú schopnosť jeho uplatnenia v simulovanej reálnej situácii.

stáhnout

Vyskúšajte si

Business Dilemma online

 

Materiál na DVD-ROM je úzko prepojený s učebnicou.

Lineárny aj modulárny

Učebnica sa môže používať lineárne (preberať lekcie v poradí, v akom sú v učebnici) alebo modulárne. Ako na to? Každá lekcia je rozdelená na dvojstrany:

 • 1 About Business
 • 2 Vocabulary
 • 3 Grammar
 • 4 Speaking
 • 5 Writing
 • 6 Case Study

Rovnako je rozdelený aj materiál na DVD-ROM. Je teda možné jeden semester preberať iba Grammar z celej knihy a ďalší semester Writing. Prípadne je jednoduché rozdeliť výučbu medzi viacero učiteľov, kde každý je zodpovedný len za svoj modul a nedostane sa do konfliktu s iným vyučujúcim, aj keď postupujú rozdielnou rýchlosťou.

Teacher's Book

Metodická príručka obsahuje podrobné pokyny k jednotlivým cvičeniam, úvodné aktivity (lead in), následné aktivity (follow up), rozširujúce aktivity, prepisy nahrávok a kľúč ku všetkým cvičeniam. Na konci sú zaradené kopírovateľné materiály na rozvoj komunikácie a texty na čítanie.

Pred začiatkom každej lekcie je zaradená stránka Subject background, ktorá podáva informácie o odborných konceptoch a terminológii vyskytujúcej sa v lekcii. Uvádza tiež užitočné a zaujímavé internetové adresy vzťahujúce sa k témam.

Ukážková lekcia

Stiahnite si lekciu z učebnice The Business vo formáte pdf.

Recenzie

EL Gazette, medzinárodné periodikum venujúce sa téme výučby angličtiny zvolilo The Business Intermediate za knihu mesiaca.

The Business recenze