AB Activity Book - pracovný zošit, kde sa kreslí, píše, strihá a vyfarbuje

AmE- americká angličtina (pri slovníkoch)

Ans key - Answer Key - samostatná publikácia obsahujúca správne riešenia

BrE - britská angličtina (pri slovníkoch)

Cass - kazeta s nahrávkami

Class Audio CD - CD s nahrávkami k cvičeniam v Student's Book alebo Pupil's Book

Class Cass - kazeta s nahrávkami k cvičeniam v Student's Book alebo Pupil's Book

DVD - výučbový videoprogram na nosiči DVD pre prehrávanie v DVD prehrávači alebo na počítači v triede

DVD-ROM - výučbový software na nosiči DVD pre samostatnú prácu na počítači, obsahuje viac materiálov než CD-ROM, napr. plnohodnotné video

Flash Cards - sada obrázkových kariet formátu A5 až A4 s obrázkami z učebnice, používajú se pri výučbe a na precvičovanie slovnej zásoby

HB (pri slovníkoch) - hardback - väzba v tvrdých doskách

ISE (pri slovníkoch) - International Student's Edition - mäkká väzba za zvýhodnenú cenu

PB - Practice Book - pracovný zošit - pre domáce úlohy a samostatnú prácu

PB - Pupil's Book - kniha pre žiaka - používa sa na hodine

PB (pri slovníkoch) - paperback - mäkká väzba

Photocopiable - publikácia určená na kopírovanie

Poster Pack - sada veľkých plagátov (formát A2 alebo A1), používajú sa k niektorým aktivitám v učebnici

Resource Pack - kniha materiálov určených na kopírovanie pre použitie v triede

SB - Student's Book - kniha pre žiaka - používa sa na hodine

TB - Teacher's Book - príručka pre učiteľov - obsahuje návod ako robiť cvičenia v učebnici, kľúč k cvičeniam, prepis nahrávok a ďalšie materiály

TB interleaved - metodická príručka kombinovaná so Student's Book

TN - Teacher's Notes - príručka pre učiteľa - obsahuje návod ako robiť cvičenia v učebnici, kľúč k cvičeniam, prepis nahrávok a ďalšie materiály

Video - videokazeta s výučbovým videoprogramom

Video TB - metodická príručka pre učiteľa k videoprogramu, obsahuje metodické pokyny a tiež pracovné listy a cvičenia

WB - Workbook - pracovný zošit - pre domáce úlohy a samostatnú prácu

WB CD - CD s nahrávkami k cvičeniam vo WB pre prácu doma

with key - kniha poskytujúca riešenia cvičení, vhodné pre samoštúdium

without key - kniha neuvádza rieešenia cvičení, vhodné pre použitie v triede

Pre vysvetlenie pojmov, ktoré tu nie sú uvedené kotaktujte prosím Macmillan Education.