www.macmillan.sk/gateway

Učebnica na maturitu z angličtiny Gateway odporúčané Ministerstvom Školstva SR

Gateway je moderná päťdielna učebnica z produkcie vydavateľstva Macmillan Education, určená na prípravu študentov na maturitu z angličtiny. Na tejto internetovej stránke sa môžete oboznámiť so samotnou učebnicou angličtiny, s multimediálnymi online doplnkami pre študentov, online materiálmi pre učiteľov, s cvičnými maturitnými testami a softvérom pre interaktívnu tabuľu.

Gateway

učebnica na maturitu z angličtiny GatewayUčebnicu angličtiny Gateway tvoria tieto komponenty: Student's Book, Workbook, Teacher's Book, audio CD a zošit cvičných testov na maturitu z angličtiny.

Student's Book si môžete kúpiť bez alebo s prístupom na Gateway Online. viac»

Prečítajte si názory učiteľov, ktorí učebnicu používajú.

Gateway Online pre študentov

Gateway online pre učiteľov angličtiny

Gateway Online je multimediálne online výučbové prostredie, v ktorom študenti môžu rozvíjať svoje jazykové znalosti, aby dosiahli úroveň potrebnú pre úspešné zloženie maturitnej skúšky. Gateway Online možno používať počas hodiny alebo doma, bez pomoci učiteľa.
viac informácií »

vstup na Gateway Online »

Gateway Online pre učiteľov

Gateway online pre učiteľov angličtiny

Gateway Online pre učiteľov umožňuje prístup k úplnému obsahu pre študentov. Pre učiteľov sme navyše pripravili metodické videá zamerané na rozvoj vlastných pedagogických zručností, doplnkové pracovné listy k videu a kopírovateľné pracovné listy k učebnici. viac informácií »

vstup na Gateway Online »

Gateway Interactive Classroom

Gateway Interactive ClassroomSoftvér pre interaktívnu tabuľu obsahuje celú učebnicu angličtiny Gateway vrátane audio nahrávok, doplnkových interaktívnych cvičení a videí. viac»

 

 

Pracovné listy zdarma

Prihláste sa k bezplatnému odberu pravidelne zasielaných kopírovateľných pracovných listov. Nákup učebnice nie je podmienkou. V oddiele Manage my email subscriptions označte Gateway, prípadne ďalšie služby. Všetky sú bezplatné.

Testy na maturitu z angličtiny

Maturitné cvičné testy angličtinaKaždá učebnica v stupňoch pokročilosti B1, B1+ a B2 je doplnená zošitom Maturitné cvičné testy, ktorý obsahuje testové úlohy, doplnené slovenskými komentármi, vysvetľujúcimi postup pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku v každej časti maturitnej skúšky z angličtiny.

Ukážku si môžete stiahnuť tu »

Učitelia si môžu zdarma vyžiadať kľúč a nahrávky k testom.

Slovníčky

Učebnica Gateway disponuje celkovo štyrmi slovníčkami:

  • v Student's Book - angličtina, výslovnosť, podľa lekcií
  • vo Workbook - formou výkladového slovníka s príkladmi použitia
  • na Gateway Online - interaktívny s počúvaním výslovnosti
  • na tomto webe - s prekladom do slovenčiny

ŠVP

Podklady pre tvorbu školského vzdelávacieho programu (ŠVP), časového a tematického plánu si môžete stiahnuť.

Gateway Practice Online

Gateway Practice Online

Gateway Practice Online je jedným z kurzov v rade Macmillan Practice Online; tento e-learning je určený pre samoštúdium. Študenti sa môžu v angličtine zdokonaľovať sami, bez pomoci učiteľa. Gateway Practice Online nie je v cene učebnice Gateway. viac»

Vyskúšať Gateway

O tom, že učebnica Gateway umožňuje kvalitnú prípravu na maturitu z angličtiny, sa môžete presvedčiť hneď teraz: Stiahnite si stránky a nahrávky zo Student's Book, Workbook, Teacher's Book a vyskúšajte ich so svojimi študentmi.

Vzorku učebnice Gateway vám na ukážku radi zašleme bezplatne.

Kúpiť

Učebnicu angličtiny Gateway si môžete kúpiť, resp. objednať, u vášho tradičného dodávateľa učebníc, v kníhkupectvách aj internetových obchodoch.

ceny»

obchody»

Semináre

Dave SpencerSeminár, ktorý viedol Dave Spencer, autor učebnice Gateway, si môžete pozrieť na intenete. Nájdete ho v archíve roku 2010.

Ďalšie metodické postupy nájdete na krátkych videách pre učiteľov, ktoré pripravil Dave Spencer. Nájdete ich vo voľne prístupnej časti Gateway Online.

Macmillan na FacebookuNájdite si nás
na Facebooku