späť na www.macmillan.sk/insideout

Personalizácia a anecdotes
v učebnici angličtiny New Inside Out

Personalizácia a osobné príbehy (anecdotes) sú hlavnými rysmi učebnice angličtiny New Inside Out. Autori sú presvedčení, že schopnosti, ktoré si študenti aj učitelia cenia najviac, je reč. Preto úplná väčšina aktivít v učebnici končí jednoduchým či zložitejším konverzačným cvičením.

New Inside Out zachováva obidva typy personalizovaných aktivít známych z predchádzajúceho vydania učebnice - personalised task a anecdote.

Personalised tasks

Personalised tasks - sú úlohy, zamerané na vlastné skúsenosti a zážitky študentov, ktoré im umožňujú používať angličtinu na zmysluplnú komunikáciu. Osobné témy im umožňujú sústrediť sa na voľbu vhodných výrazov zo slovnej zásoby a na správne použitie gramatiky, keďže sa nemusia sústrediť na vymýšľanie informácií. Tým je ich úloha ľahšia a prirodzenejšia; Inside Out využíva personalised tasks na rozvíjanie všetkých schopností: hovorenia, počúvania, čítania, písania aj pri výučbe gramatiky.

Anecdote

Anecdote - patria k najobľúbenejším aktivitám v učebnici angličtiny New Inside Out. Študenti si ich prostredníctvom rozvíjajú schopnosť hovoriť anglicky dlhší čas tak, že po anglicky rozprávajú príbeh, ktorý sami zažili alebo o ktorom počuli. Nemusia si teda vymýšľať informácie, ktoré budú odovzdávať, môžu sa plne sústrediť na jazyk, ktorý chcú použiť. Rovnaký príbeh rozprávajú opakovane, čo vedie k viditeľnému zlepšeniu plynulosti a komplexnosti jazyka, aj k jeho gramatickej správnosti.

Anecdote - personalised speaking task
definícia z Macmillan English Dictionary CD-ROM

Anecdote je aktivita, v ktorej treba dodržať predpísaný postup - len tak bude mať maximálny efekt. Najlepšie vám princíp aktivity vysvetlia samotní autori. Pozrite si nasledujúce video.

Odpoveď autorov, Sue Kay a Vaughana Jonesa

Prečo sa v Inside Out natoľko zameriavate na personalizované aktivity?

Sme presvedčení, že študenti sú naším najväčším zdrojom - na vyučovanie si prinášajú svoje zážitky a skúsenosti. Preto sa zameriavame najmä na témy, texty a úkoly, ktoré majú pre študentov význam a majú im čo povedať. Tento prístup má dve hlavné výhody: 1. zapája študentov do výučby a napomáha zmysluplnej prirodzenej komunikácii na rozdiel od umelých neprirodzených dialógov; 2. má väčší zmysel, ak študenti hovoria a píšu o niečom, čo má pre nich nejaký význam, pretože si tak nacvičujú jazyk, ktorý budú zrejme niekedy skutočne potrebovať.

Vyskúšajte si anecdotes

Vyskúšajte si Anecdote so svojimi študentmi. Prečítajte si pokyny vypracované autormi učebnice a stiahnite si Anecdote flashcards, na ktorých nájdete podklady pre niekoľko takých aktivít. Všetko nájdete na www.insideout.net

 
späť na www.macmillan.sk/insideout

stránku do záložek / pošli stránku emailem