Macmillan logo
Macmillan Readers Macmillan Reader Macmillan Reader Macmillan Reader Macmillan Reader

pre deti

Macmillan Children's Readers

Macmillan Explorers

___

Macmillan logo

Macmillan Literature Collections

Neupravené knihy v angličtine v origináli pre pokročilých.

Macmillan Literature Collections American StoriesMacmillan Literature Collections Horror StoriesMacmillan Literature Collections Love StoriesMacmillan Literature Collections Science Fiction Stories

Čítanie pre pokročilých (advanced)

Macmillan Literature Collections sú knihy v angličtine pre pokročilých študentov angličtiny. Jedná sa o súbor poviedok v pôvodnej neupravenej podobe. Do výberu boli zaradení autori, ktorí píšu jazykom, ktorému môže pokročilý študent angličtiny bez problémov porozumieť.

Pre uľahčenie práce s knihou boli naviac zaradené tieto prvky:

 • glossary
  Zložité slová, ktorých osvojenie nie je pre študenta dôležité, sú označené číselným indexom a vysvetlené na stránke pod textom.
 • slovníček
  Slová, ktoré študent pravdepodobne nepozná, avšak, ktoré je možné odhadnúť z kontextu, sú vytlačené hrubo a sú zaradené, s vysvetlením, na konci knihy.
 • zhrnutie
  Pred čítaním poviedky si môžete prečítať krátke zhrnutie deja. Poviedka sa vám potom bude ľahšie čítať. Ale nebojte sa, rozuzlenie sa dopredu nedozviete!
 • cvičenia
  Pred poviedkou sú zaradené cvičenia pre osvojenie obtiažnejšej slovnej zásoby, ktorú budete pri čítaní potrebovať.
  Po prečítaní poviedky si môžete vypracovať cvičenia slúžiace k osvojeniu užitočnej slovnej zásoby a gramatických javov, ktoré sa v poviedke objavili.
World Stories

noveWorld Stories

Nová zbierka šiestich poviedok zo šiestich zemí (Indie, Argentíny, Ruska, Nového Zélandu, Sudánu a Austrálie) o láske, strate a ťažkostiach v životoch rodín aj jednotlivcov.

 • Katherine Mansfield: The Voyage
 • Anton Pavlovič Čechov: The Darling
 • Henry Lawson: The Drover's Wife
 • Anita Desai: A Devoted Son
 • Horacio Quiroga: The Roof
 • Leila Aboulela: Missing Out

Mystery Stories

noveMystery Stories

Nová zbierka piatich poviedok o záhadách psychologických, nadprirodzených aj detektívnych.

 • Sir Arthur Conan Doyle: The Lost Special
 • Cleveland Moffett: The Mysterious Card
 • Roald Dahl: The Mildenhall Treasure
 • Charlotte Perkins Gilman: The Yellow Wallpaper
 • Frank R. Stockton: The Lady of the Tiger?

American Stories

Adventure Stories

Nová zbierka piatich poviedok predstavuje rozličné prístupy k žánru dobrodružnej literatúry. V knihe nájdete tieto poviedky:

 • Jack London: To Build a Fire (Založiť oheň) - poviedka o osamelej ceste cez mrazivú kanadskú divočinu.
 • Victor Hugo: A Fight with a Cannon (poviedka z románu Deväťdesiattri) - popis osudu posádky lode, ktorá sa pokúša dostať pod kontrolu v podpalubí uvoľnené delo, ktoré samovoľne ničí loď.
 • Doris Leasing: The Old Chief Mshlanga – príbeh dievčaťa, ktoré sa učí žiť v koloniálnej Afrike a prekonáva strach a predsudky voči pôvodným obyvateľom krajiny, v ktorej žije.
 • Robert Louis Stevenson: The Adventure of the Hansom Cab – poručík sa vracia z vojenskej služby v Indii do Londýna, kde ho stretnutia so záhadnými mužmi privedú k účasti v dobrodružnej misii.
 • H. E. Bates: The Sun Rises Twice – príbeh vynikajúceho pilota, ktorý riskuje život útokom na nepriateľskú loď.

American Stories

20th-century Stories

Táto zbierka zaznamenáva vývoj poviedkového žánru v priebehu 20. storočia.
V knihe nájdete poviedky známych autorov:

D. H. Lawrence: Lesson on a Tortoise
William Trevor: The Teddy-bears’ Picnic
F. Scott Fitzgerals: The Rough Crossing
Roald Dahl: Lamb to the Slaughter
Tobias Wolff: The Rich Brother
Annie Proulx: The Blood Bay

American Stories

Crime Stories

Zbierka poviedok Crime Stories predstavuje výber toho najlepšieho, čo žáner detektívok ponúka. V knihe nájdete poviedky:

Edgar Allan Poe: The Tell-tale Heart
Sir Arthur Conan Doyle: The Red-headed League
G. K. Chesterton: The Blue Cross
Ruth Rendell: Mother’s Help
Alexander McCall Smith: No Place to Park

American Stories

Travel Stories

Ak radi čítate cestopisy, táto zbierka Vás zaujme tým najlepším, čo bolo v tomto žánri napísané. V knihe nájdete ukážky z diel autorov:

Graham Greene: The Lawless Roads
Michael Palin: Himalaya
Eric Newby: The Land of the Camels
Bill Bryson: Hammerfest
Robert Louis Stevenson: The Amateur Emigrant
Ewan McGregor a Charlie Boorman: Long Way Round

American Stories

American Stories

Súbor 6 klasických aj moderných poviedok zachytávajúci vývoj tohto žánru v americkej literatúre minulého storočia. Zastúpení sú títo autori: Dorothy Parker, Theodore Dreiser, F. Scott Fitzgerald, Patricia Highsmith, O. Henry and Edith Wharton.

Horror Stories

Horror Stories

Súbor poviedok umožňuje čitateľovi zoznámiť sa s rôznymi prístupmi k tomuto žánru. Poviedky vystrašia a zaujmú všetkých priaznivcov hororu. Zastúpení sú títo autori: Sir Arthur Conan Doyle, M. R. James, W. W. Jacobs, Fritz Leiber and Jane Gardam.

Love Stories

Love Stories

Tieto milostné príbehy ukazujú čitateľovi témy lásky v rôznych podobách - od slúžky, ktorú opustí jej nápadník v snahe zlepšiť si svoje spoločenské postavenie, až po znudenú ženu v domácnosti, ktorá hľadá v živote niečo viac. Zastúpení sú títo autori: D. H. Lawrence, Katherine Mansfield, Graham Greene, H. G. Wells, H. E. Bates and F. Scott Fitzgerald.

Science Fiction Stories

Science Fiction Stories

Kniha predstavuje rôzne prístupy k tomuto žánru v piatich poviedkach od nasledujúcich autorov: Philip K. Dick, Ray Bradbury, Stanley Weinbaum, Arthur C. Clark and Jack London. Poviedky potešia všetkých priaznivcov tohto žánru.