e-learning, výuka online, Macmillan Practice Online
  • English
  • Slovensky

Cena od
9 €

za 12 mesiacov*)

*) ceny stanovené v librách od GBP 7,-

výuka angličtiny online

Stránky podpory pre učiteľov

informácie anglicky »

Kúpte si MPO

ceny »


využíváme služby
WWW počítadla .
aktualizováno 20.11.13

Čo MPO obsahuje?

e-learning, výučba angličtiny online

Výučbové materiály

Cvičenia v každom online kurze angličtiny sú rozdelené do lekcií, podobne ako v tlačenej učebnici. Každá lekcia obsahuje niekoľko cvičení zameraných na rôzne aspekty jazyka. Každý kurz MPO obsahuje viac než 100 výučbových materiálov:

  • cvičenia na gramatiku, slovnú zásobu, posluch, porozumenie číteného textu, a výslovnosť
  • webové projekty
  • jazykové hry
  • vzorové písomné práce

Niekoľko cvičení si môžete vyskúšať na anglických webových stránkach.

e-learning, výuka angličtiny online

Slovník

Každý študent používajúci MPO má zdarma prístup k Macmillan English Dictionary online, internetovej verzie výkladového slovníka pre študentov angličtiny, ktorý uvádza podrobné informácie o tom, kedy a ako sa slová správne používajú, vysvetľuje významy a uvádza príklady použitia a ďalšie užitočné informácie o 100 000 najpoužívanejších anglických slovách.

Macmillan English Dictionary online

Prehľad gramatiky

MPO obsahuje viac než 450 gramatických lekcií s výkladom gramatických javov. Každá lekcia obsahuje podrobné vysvetlenie gramatického javu, praktické informácie a interaktívne cvičenia k upevňovaniu si znalostí. Každé cvičenie obsahuje tlačítko Grammar Reference, ktoré prenesie študenta priamo k vysvetleniu gramatického javu.

angličtina online, e-learning

Markbook

Výsledky cvičení sú automaticky zaznamenávané v sekcii Markbook. Študent takto jednoducho môže zistiť, ktoré cvičenia už vypracoval a akú veľkú časť kurzu už prešiel. Zaznamenávajú sa výsledky jednotlivých cvičení aj priemerné hodnotenie za jednotlivé lekcie a celý kurz. Výsledky je možné stiahnuť ako dokument PDF a zaslať učiteľovi emailom.

Animovaná a komentovaná prehliadka Macmillan Practice Online