slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

_

Macmillan logo

Thesaurus - slovník synoným

Thesaurus - slovník anglických synoným, antoným a príbuzných slov.

Thesaurus je súčasťou slovníka na CD-ROM. Vzhľadom k množstvu informácií nie je možné thesaurus začleniť do knižného vydania slovníka, ani ho vydať vo vytlačenej podobe samostatne.

Macmillan English Dictionary slovník synonym

Pri každom zo 100 000 anglických významov v slovníku je tlačítko, ktoré ak stlačíme, objaví sa okno thesauru s niekoľkými desiatkami slov. V hornej časti sú uvedené synonymá a príbuzné slová vzťahujúce sa bezprostredne k danému významu. Pomocou tlačítok Show Top Ten a Show All je možné prepínať medzi zobrazním 10 najpodobnejších slov a zobrazením všetkých, aj vzdialených synoným.

Macmillan English Dictionary synonymický slovník

Po stisknutí tlačítka Explore v dolnej časti obrazovky sa zobrazia ďalšie príbuzné tematické okruhy. Ikony vľavo označujú, či sa jedná o tematické okruhy podobného alebo opačného významu. Číslo v zátvorke označuje počet slov v danej skupine.

Slová v hornej časti okna sú aktívne, dvojkliknutím je možné zobraziť úplné slovníkové heslo, prípadne potom prejsť do zobrazenia v hlavnom okne slovníka.

ďalšie informácie»