slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

 

Macmillan logo

Macmillan Phrasal Verbs Plus

Výkladový študijný slovník anglických frázových slovies pre študentov a učiteľov.

Ktoré frázové slovesá používa angličtina často a je potrebné sa ich učiť? A ktoré nie sú tak dôležité, pretože se príliš často nepoužívajú?

 

Na tieto otázky odpovedá slovník frázových slovies Macmillan Phrasal Verbs Plus. Frázové slovesá, ktoré sú vytlačené červenou sú tie, ktoré študent musí dobre zvládnuť, pretože ich bude často potrebovať.

Frázové slovesá sú medzi študentmi veľmi neobľúbenou časťou slovnej zásoby. Sú to však práve frázové slovesá, ktoré rodení Angličania používajú častejšie, než ich jednoslovné ekvivalenty. Rodení angličania teda častejšie používajú slová bring back, make up a work out ako slová return, invent a calculate.

Macmillan Phrasal Verbs Plus pokračuje v tradícii úspešnej rady slovníkov pre študentov angličtiny tým, že nielen vysvetľuje významy, ale tiež ukazuje, ako a kedy sa slová správne používajú.

nejpoužívanější frázová slovesaČervené frázové slovesá

Na základe analýzy obrovského vzorku jazyka (=korpusu) v rozsahu 200 000 000 slov sme zistili, ktoré frázové slovesá sa používajú najčastejšie a tie sme označili červenou. Tak je zrejmé, ktoré slovesá sa treba naučiť ako najdôležitejšie, pretože ich budete najčastejšie potrebovať.

Vysvetlenie jednoduchým jazykom

Definícia všetkých slovies je písaná jednoduchou angličtinou tak, aby aj stredne pokročilý študent mohol so slovníkom pracovať.

Odvodené slová

Slovník tiež uvádza prídavné a podstatné mená, ktoré vznikli odvodením od príslušných frázových slovies.

Najčastejšia kombinácia - kolokácia

Slovník poskytuje informácie o tom, ako rodení Angličania slová skutočne používajú. Napríklad niektoré slovesá sa veľmi často vyskytujú v spojení s určitými podstatnými menami. Týmto kombináciám hovoríme kolokácie. Ich zoznam nájdete na konci príslušného hesla.

Menu - zoznam významov

Veľa frázových slovies má viac významov. Aby ste sa ľahšie orientovali, majú heslá s viac význammi tabuľku s prehľadom významov, kde ľahko a rýchlo zistíte, pod ktorým číslom sa skrýva požadovaná informácia.

Jednoslovné ekvivalenty

Sú to práve frázové slovesá, ktoré sa používajú viac ako jednoslovné ekvivalenty, avšak študenti majú presne opačnú tendenciu. Preto slovník obsahuje zoznam jednoslovných ekvivalentov a im odpovedajúce frázové slovesá. Študenti si tak môžu vyhľadať, ktoré frázové sloveso odpovedá jednoslovnému slovesu, ktoré poznajú.

Ilustrácie

Pochopenie významu niektorých slovies uľahčuje ilustrácia v štýle komiksov.

Častice

Použitie rovnakej častice s rôznymi slovesami máva podobný význam, preto boli do slovníka zaradené stránky venujúce sa významu 12 najpoužívanejších častíc (away, back, down atd.) Ukážku hesla away si môžete pozrieť na nasledujúcej strane.

viac informácií >>>