slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

_

Macmillan logo

Hlavné vlastnosti

Synonymá, kolokácie, frázové slovesá a ďalšie informácie

Niektoré heslá sú doplnené o tzv. Help notes, ktoré rozširujú informácie o jednotlivých heslách. Tým vám umožňujú rozšíriť si znalosť jazyka, či vybrať vhodnejšie slová a obraty.

Sami zvážte, či aj iné slovníky majú všetky tieto vlastnosti:

synonymá | rozdiely medzi podobnými slovami | menu | kolokácie | funkčné frázy | spoločensky nevhodné výrazy | chyby študentov | metafory | písanie odborných textov

Synonymá

Synonymá, antonymá a slová príbuzné ku každému zo 100 000 významov obsiahnutých v slovníku obsahuje thesaurus - slovník synoným, antoným a príbuzných slov. Thesaurus je súčasťou elektronickej verzie Macmillan English Dictionary na CD-ROM.

Rozdiely medzi podobnými slovami

Budete upozornení na slová, ktorá sa často pletú. Ukážka doplnkovej informácie u hesla above:

above a over

Menu

V menu ľahko identifikujete význam, ktorý hľadáte, a potom rýchle prejdete priamo k podrobnému vysvetleniu.
Ukážka doplnkovej informácie u hesla measure:

Macmillan English Dictionary menu

Kolokácie

Kolokácie sú ustálené slovné spojenia s hľadaným heslom. Ich správnym používaním docielite prirodzené používanie anglického jazyka. Ukážka doplnkovej informácie u hesla base on:

Macmillan English Dictionary kolokace

Funkčný jazyk

Pre vyjadrenie niektorých významov je potrebné používať určité slovné spojenia, aby bol jazyk prirodzený a aby sme dosiahli požadovaný efekt. Jedná sa napríklad o udelenie rady, vyjadrovanie názoru, súhlasu, kritiky, ponuky, prekvapenia, varovania apod. Tieto frázy nájdete u príslušných hesiel aj s rozlíšením významových odtieňov aj s príkladmi. Ukážka doplnkovej informácie u hesla advice:

Macmillan English Dictionary funkční fráze

Spoločensky nevhodné výrazy

U niektorých slov je potrebné vedieť, či ich použitie nie je spoločensky nevhodné. Také slová sú doplnené poznámkou o ich správnom použití. Ukážka doplnkovej informácie u hesla crazy:

Macmillan English Dictionary nevhodné výrazy

Chyby študentov - Get it right

Oddiely Get it right uvádzajú informácie o najčastejších chybách študentov a návody, ako sa im vyhnúť. Tieto informácie spracovala Université catholique de Louvain v Belgicku, kde má Centrum korpusovej lingivistiky k dispozícii rozsiahly vzor textov pochádzajúcich od študentov angličtiny. Ukážka doplnkových informácií u hesiel ask a maybe:

Macmillan English Dictionary Get It Right

Z nasledujúcej ukážky vyplýva, že študenti používajú nadmerne maybe na úkor perhaps:

Macmillan English Dictionary chyby studentů

Metafory

Nielen v básniach a beletrii sa vyskytujú metafory. Aj v každodennom živote používame slová v prenesenom význame. Oddiely Metaphor ukazujú, ktorý typ slov sa prenesene používa pre vyjadrenie určitého významu. Umožňuje vám tak používať slová, ktoré už poznáte, ale v novom kontexte. Ukážka doplnkovej informácie u hesla conversation:

Macmillan English Dictionary metafora

Písanie odborných textov (Academic English)

Oddiely Academic English pomáhajú pri písaní odborných textov. Ocenia ho najmä študenti vysokých škôl, odborní pracovníci, vedci a všetci, ktorí publikujú odborné práce v angličtine. Ukážka z doplnkovej informácie u hesla compare:

Macmillan English Dictionary Academic English

ďalšie informácie»