Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Internet pre učiteľov angličtiny

vyučovacie materiály zdarma»

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

NEW Language Practice Series

Michael Vince

Učebnice anglickej gramatiky a slovnej zásoby

Rada New Language Practice Series obsahuje celkom 4 diely:

 • Elementary Language Practice (A2, vyjde v roku 2010)
 • Intermediate Language Practice (B1, vyjde v roku 2010)
 • First Certificate Language Practice (B2, už v predaji)
 • Advanced Language Practice (C1&C2, už v predaji)

Učebnicu je možné využiť ako

 • referenčnú príručku
 • cvičebnicu anglickej gramatiky
 • cvičebnicu anglickej slovnej zásoby
 • priložený CD-ROM je možné použiť na interaktívnej tabuli

Štruktúra New Language Practice

Gramatické lekcie

Každý diel New Language Practice Series obsahuje lekcie anglickej gramatiky, ktoré pokrývajú gramatické javy potrebné k zvládnutiu danej úrovne. Po každých štyroch lekciách nasleduje opakovanie (Consolidation). Lekcie gramatiky začínajú výkladom anglickej gramatiky s príkladmi použitia. Pre vyššiu zrozumiteľnosť sú začlenené obrázky a tabuľky, a preto sa študenti aj v anglickom vysvetlení ľahko zorientujú. Po vysvetlení nasledujú precvičovania prebranej gramatiky v rôznych typoch cvičení, ktoré sú používané pri maturitách a medzinárodných skúškach ako sú PET, FCE, CAE a CPE (doplňovanie, výber z odpovedí, priradzovanie, prepis viet). Na konci každej lekcie sú zhrnuté najdôležitejšie informácie o prebranej gramatike spolu s odkazmi na ďalšie lekcie v učebnici, kde sa daný jav vyskytuje.

Lekcie na precvičenie slovnej zásoby

Lekcie na precvičenie slovnej zásoby sú začlenené v druhej časti učebnice. Sú rozdelené podľa tém (napr. Travel &  holidays, Food, Restaurants & Cooking). Tým umožňujú systematickú prípravu k skúškam, vrátane rozvoja slovnej zásoby pre maturitnú skúšku. Typy cvičení zahŕňajú - výber z viac možností, priradzovanie, tvorenie slov (word formation), doplňovanie atd.

CD-ROM

novinkaCD-ROM, ktorý je novou súčasťou každej učebnice zo série New Language Practice Series, je využiteľný ako pri samoštúdiu na počítači, tak aj pri vyučovaní na interaktívnej tabuli. Obsahuje ďalšie cvičenia pre všetky gramatické lekcie a lekcie slovnej zásoby. Naviac obsahuje aj nahrávky správnych odpovedí k cvičeniam - ak študent neodpovie správne, môže sa pokúsiť nájsť správnu odpoveď na základe počúvania. CD-ROM naviac obsahuje aj generátor testov s tisíckou cvičení.

Výsledky sa zaznamenávajú spolu s časom, ktorý študent potreboval k vypracovaniu úloh a s počtom správnych odpovedí, ktoré dosiahol. Študent tak ľahko získa prehľad o úlohách, ktoré je potrebné ešte vypracovať, prípadne ktoré je vhodné opakovať pre dosiahnutie lepšieho výsledku.

Vyskúšajte si interaktívne demo na CD-ROM»

Language Practice CD-ROM

Testy

CD-ROM obsahuje okrem interaktívnych cvičení tiež generátor testov, pomocou ktorého si užívateľ môže nechať zostaviť test podľa jeho zadaných kritérií.

Slovníček

Na konci učebnice je zaradený prehľad slovnej zásoby s výslovnosťou.

Novinky tohto vydania

V porovnaní s predchádzajúcim vydaním boli prevedené tieto zmeny:

 • každá učebnica obsahuje CD-ROM
 • vysvetlenie gramatiky boli aktualizované a prepracované
 • niektoré cvičenia boli upravené
 • cvičenia boli zmenené tak, aby odrážali novú podobu skúšok FCE a CAE
 • knihy teraz obsahujú farebné ilustrácie

 

Obálky predchádzajúceho vydania: