Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Uncovering CLIL
a ďalšie metodiky

Uncovering CLIL

Internet pre učiteľov angličtiny

vyučovacie materiály zdarma»

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

CLIL

informace

CLIL - Content and Language Integrated Learning - je myšlienka integrácie obsahového a jazykového vzdelávania. Táto myšlienka pochádza z dokumentu pod názvem „Podpora jazykového vzdelávania a lingvistickej rozmanitosti: Akčný plán 2004-2006 (Promoting Language Learning and Linquistic Diversity: An Action Plan 2004-2006) schváleného Európskou úniou v roku 2003.

Zámerom je vyučovať vybraný predmet alebo predmety alebo ich časti prostredníctvom cudzieho jazyka. To umožňuje študentom využívať cudzojazyčné znalosti na zmysluplné účely okamžite, čo je lepšie, než sa učiť angličtinu "do zásoby", pre neskoršie použitie.

Znalosť cudzieho jazyka sa teda nestáva cieľom, ale nástrojom na dosiahnutie ďalších cieľov.

katalóg CLIL »

Kto používa pri výučbe CLIL?

  • Všetci učitelia cudzích jazykov, ktorí do výučby zaraďujú medzipredmetové vzťahy
  • všetci učitelia iných predmetov, ktorí vyučujú časť alebo celý tento predmet v cudzom jazyku.

Materiály pre CLIL na internete

Internetová stránka http://www.onestopenglish.com/clil/ je určená pre všetkých učiteľov angličtiny, aj pre tých, ktorí využívajú vo výučbe CLIL, teda učitelia, ktorí zaraďujú do výučby medzipredmetové vzťahy a tiež pre učiteľov iných predmetov, ktorí vyučujú niektoré alebo všetky témy v angličtine. http://www.onestopenglish.com/clil/ ponúka pracovné listy, prezentácie, animácie, diagramy a obrázky, ktoré im uľahčuje zaviesť CLIL do výučby. Jedná sa hlavne o materiály na výučbu tém z oblasti prírodných vied, geografie, histórie a literatúry.

Stránka je vhodná pre učiteľov všetkých typov škôl.

CLIL

 

Všetky učebnice vydavateľstva Macmillan pre základné a stredné školy obsahujú cvičenia a aktivity, ktoré vnášajú do výučby medzipredmetové vzťahy. Pre učiteľov, ktorí sa chcú venovať CLIL vo väčšej miere sú vydané tieto materiály:

DVD set Culture View

DVD set Culture View

DVD set ponúka pohľad do súčasnej kultúry a života vo Veľkej Británii. Videá sú špeciálne pripravené pre mladého študenta. Tento video materiál môže byť využitý v spojení s akoukoľvek učebnicou angličtiny, alebo v akomkoľvek kurze podporujúcom sekundárne vyučovanie. viac »

Macmillan Vocabulary Practice Science

Macmillan Vocbulary Practice
Science

prvá zo série kníh Macmillan English Vocabulary Practice je určená učiteľom angličtiny a učiteľom prírodovedných predmetov, ktorí chcú do výučby zaradiť CLIL. viac»

 

Macmillan Vocabulary Practice Science

Macmillan English Grammar in Context

séria 3 učebníc gramatiky v úrovniach Essential, Intermediate a Advanced, do ktorých boli zaradené zaujímavé texty vzťahujúce sa k rôznym školským predmetom. viac»

 

 

Macmillan Vocabulary Practice Science

Macmillan Topics

sada kníh v štýle časopisov pre mládež venovaná rôznym témam, s ktorými sa študenti stertávajú v rôznych školských predmetoch. viac»

 

 

Macmillan Science

Macmillan Science

Macmillan Science je šesťidielna učebnica pre deti od 6 do 12 rokov, spracovaná na základe moderných výučbových metód CLIL. Kniha sa vyznačuje nielen praktickým prístupom, ktorý deti baví, ale aj postupným a dôkladným predávaním znalostí, vďaka ktorému si dobre pamätajú preberané učivo. Ku každému dielu je k dispozícii CD-ROM s ďalšími aktivitami.

Viac informácií a ukážkové stránky na stiahnutie nájdete na medzinárodnom webe »

 

 

Macmillan Natural and Social Science

Macmillan Natural and Social Science

Macmillan Natural and Social Science je šesťidielny kurz pre deti vyučovaný podľa metodiky CLIL. Učebnica rozvíja detskú znalosť prírodovedy, dejepisu a zemepisu a zároveň systematicky buduje ich znalosť angličtiny. Učebnica obsahuje rozličné aktivity, ktoré deti stimulujú a ktoré tiež umožňujú výučbu rôzne nadaných detí. K učebnici sú ďalej k dispozícii:

  • materiál pre interaktívne tabule
  • CD-ROM s ďalšími výučbovými materiálmi
  • kartičky s obrázky (Flashcards) a plagáty

Viac informácií a ukážkové stránky na stiahnutie nájdete na medzinárodnom webe »

 

 

Macmillan Mathematics

Macmillan Mathematics

Macmillan Mathematics je šesťidielna učebnica pre deti od 6 do 12 rokov určená na výučbu metódou CLIL. Iba jedna téma na jednu lekciu a veľa praktických príkladov, cvičení a slovných úloh uľahčujú žiakom pochopenie látky. Ku každému dielu učebnice je tiež k dispozícii CD-ROM s 90 ďalšími cvičeniami.

Viac informácií a ukážkové stránky na stiahnutie nájdete na medzinárodnom webe »