Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

500 Activities for the Primary Classroom
500 Activities for the Primary Classroom

Recenzie

recenzie

prečítajte si recenzie na učebnice vydavateľstva Macmillan»

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

základná škola - 3. a 4. trieda

Učebnice angličtiny pre deti v 3. a 4. triede ZŠ

učebnica Tiger Time

Tiger Time novinka

Tiger Time je príťažlivý, 6-úrovňový základný kurz anglického jazyka, vhodný od 1. ročníka ZŠ. Jazyk je prezentovaný cez príbehy a rôzne prostredia s rôznymi postavami, ktoré sa menia a rastú spolu so žiakmi, a ktoré odrážajú ich vyvíjajúce sa záujmy a potreby v určitom veku. viac »

učebnica Macmillan Next Move

novinkaMacmillan Next Move

 

Učením sa anglického jazyka z učebnice Macmillan Next Move precestujú deti celý svet. Takto spoznávajú rôzne krajiny, národy a ich kultúry. Učebnica pomáha formovať ich jazykové aj kultúrne povedomie, a cez osvojovanie si angličtiny, ako komunikačného jazyka, sa žiaci naučia lepšie chápať sami seba, vlastnú kultúru a svet, ktorý ich obklopuje. viac »

učebnica Grammar Goals

Grammar Goals

Grammar Goals je nová, 6-úrovňová séria gramatiky určená pre deti a mládež vo veku od 7-16 rokov. Precvičuje gramatiku v živom a zmysluplnom kontexte a ponúka praktické úlohy podobné tým, ktoré sú použité v Cambridge a Trinity skúškach. viac »

učebnica English World

English World

je 10 dielna učebnica s prvkami CLIL pre základné školy a vyššie diely aj pre SŠ. Je vhodná pre deti, ktoré už majú základy angličtiny, ale aj pre začiatočníkov. Metodika učebnice je postavená na kombinácii aktivít, ktoré učitelia využívajú, lebo fungujú, a nových, inovatívnych prvkoch pre súčasnú modernú triedu. Vyučovanie je podporované veľkými plagátmi a jedným z množstva komponentov je aj interaktívna tabuľa.
Viac informácií o učebnici English Word tu»
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Story Magic

Story Magic

Je štvordielna učebnica pre deti na prvom stupni ZŠ. Ministerstvo školstva SR ju prepláca v 3. a 4. ročníkoch. Používa sa v nej story-based approach a nadväzuje na učebnicu Mini Magic. viac»
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Big Bugs

Footprints

je učebnica angličtiny pre deti vhodná najmä pre výučbu v jazykových školách. viac»

učebnica Way Ahead

Way Ahead

je 6 dielna učebnica pre 1. stupeň ZŠ. Je vhodná pre deti, ktoré sa začínajú učiť anglický jazyk, alebo sa učili v prvom a druhom ročníku. Celý kurz obsahuje knihu pre žiaka, pracovný zošit, metodickú príručku, knihu kopírovatelných materiálov, kazetu a CD-ROM. Pre žiakov máme pripravený anglicko-slovenský slovníček zdarma. Učitelia nájdu doplnkové materiály zdarma na www.wayahead-english.com. viac»
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Big Bugs

Big Bugs

je štvordielna učebnica pre deti, ktoré sa začínajú učiť anglicky a súčasne sa začínajú oboznamovať s písanou a čítanou podobou jazyka. Je vhodná pre deti do 3. a 4. ročníka ZŠ, ale aj ako pokračovanie učebnice Little Bugs, kde sa deti neučili písať, ani čítať. Učebnica získala ohodnotenie British Council Innovation Award 2006. viac»

doplnkové materiály

Way Ahead CD-ROM

Way Ahead CD-ROM

Multimediálny výučbový program angličtiny pre deti od 8 do 13 rokov vhodný aj pre interaktívne tabule. viac»

Smile Flashcards

Macmillan English Explorers

séria kníh určených k rozvoju čítania u najmenších detí. Vhodné od 3. triedy ZŠ. viac»

Obrázkový slovník

Macmillan Children's Dictionary

je anglický obrázkový slovník pre deti s 800 kľúčovými slovami, spracovaný vydavateľstvom Dorling Kindersley, známeho obrázkovými publikáciami. Vačšinu grafiky tvoria krásne fotografie, ktoré sa deťom budú páčiť. Každý tematický oddiel je doplnený cvičeniami a krátkymi aktivitami. viac»

Macmillan Children Reader;

Macmillan Children's Readers

sú knižky zjednodušeného čítania pre najmenšie deti. Knihy sú rozdelené do 6 pokročilostí a texty všetkých kníh sú nahrané na CD. viac»