Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite si video
ako pracovať
s Gateway online

Gateway top tips

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

stredné školy

 

Vyberte si učebnicu, ktorá vám najviac vyhovuje »

Gateway to Maturita

Gateway to Maturita

Učebnica Gateway to Maturita spĺňa všetky požiadavky na výučbu na SŠ a 8-ročných gymnáziách a tiež na prípravu na maturitu. Nie je vždy jednoduché zaujať študentov stredných škôl. Vďaka učebnici Gateway to Maturita je tento krok oveľa jednoduchší. Zároveň špeciálna brožúra k príprave na maturitu v slovenčine obsahuje vzory testových cvičení vo formáte maturitnej skúšky a tiež mnohé užitočné frázy z oblasti reálií. viac »

DVD set Culture View

DVD set Culture View

DVD set ponúka pohľad do súčasnej kultúry a života vo Veľkej Británii. Videá sú špeciálne pripravené pre mladého študenta. Tento video materiál môže byť využitý v spojení s akoukoľvek učebnicou angličtiny, alebo v akomkoľvek kurze podporujúcom sekundárne vyučovanie. viac »

učebnica Open Mind

Open Mind novinka

Učebnica angličtiny Open Mind je určená najmä pre tzv. mladých dospelých na stredných a vysokých školách a pomaturitnom štúdiu angličtiny. Je tiež vhodná na výučbu všeobecnej angličtiny pre dospelých v akomkoľvek veku. viac »

učebnica Beyond

novinka Beyond

Beyond je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov učiacich sa anglický jazyk. Podľa SERR pre jazyky pokrýva úrovne od A1+ po B2 a korešponduje s požiadavkami na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach. viac »

učebnica Ready for First

Ready for First (FCE)

Pripravuje na medzinárodnú skúšku z angličtiny Cambridge English: First (novelizovaná FCE od roku 2015). Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby cielene pripravovali na úlohy, ktoré sa objavia pri samotnej skúške. Obsahuje tiež cvičný test. Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov.
viac »

učebnica Ready for Advanced

Ready for Advanced (CAE)

Pripravuje na skúšku Cambridge English: Advanced (CAE). Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov.
viac »

učebnica Skillful

Skillful

Skillful je úplne nový 5-úrovňový kurz, ktorý sprevádza študentov od základnej až po pokročilú, akademickú úroveň. Každú úroveň tvoria dve samostatné učebnice, a to Listening & Speaking a Reading & Writing, ktoré sa však navzájom dopĺňajú paralelnými témami a črtami. viac »

učebnica Laser 3rd edition

Laser

Tretie vydanie úspešnej päťdielnej sady učebníc angličtiny Laser. Je určená na prípravu teenagerov na skúšku Cambridge First Certificate in English. viac»

učebnica Gateway

Gateway + maturitné cvičné testy

je päťdielna učebnica na prípravu na maturitu z angličtiny pre stredné školy. Pripravuje na základnú a vyššiu úroveň maturity. viac»

učebnica Straightforward

Straightforward Second edition

Nové vydanie úspešnej 6dielnej učebnice angličtiny pre mládež a dospelých. Zachováva si všetky obľúbené vlastnosti pôvodného vydania. Novinka je doplnená o moderný e-learning a software pre interaktívne tabule. viac»

učebnica New Inspiration

New Inspiration

je 4dielna učebnica pre mládež. Každá lekcia obsahuje prezentáciu a precvičenie nového učiva, opakovacie cvičenia, oddiel s kulturnými témami a tiež špeciálne časti pre heterogénne triedy (mixed-ability classes). Učebnica je vhodná pre nematuritné odbory. viac »

učebnica Communicate

Communicate

je dvojdielna učebnica angličtiny určená na zdokonalenie posluchových a konverzačných schopností študentov stredných škôl na úrovni B1. Učebnica pomôže študentom pripraviť sa na posluchovú a ústnu časť základnej úrovne štátnej maturity. Ďalej študentom umožní orientovať sa v prostredí anglicky hovoriacich krajín. viac »

učebnica Code

Code B1 | Code B1+ | Code B2

Nová trojdielna učebnica pre tínedžerov s ročným prístupom na e-learningový kurz, ktorá pripravuje na medzinárodné skúšky a tiež na maturitnú skúšku. viac»

učebnica Inside Out

New Inside Out + CD-ROM

je nové 6 dielne prepracované vydanie obľúbenej učebnice, ktoré je reakciou na námety a pripomienky užívateľov Inside Out po celom svete. Zachováva si všetky obľúbené vlastnosti pôvodného vydania. Každá kniha teraz obsahuje výučbový, interaktívny CD-ROM. viac»

slovensk slovnekslovenský slovníček