Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

New Inside Out Digital

New Inside Out Digital

Učebnica angličtiny pre interaktívnu tabuľu.

hlavná stránka Inside Out

New Inside Out Digital je doplnkom učebnice angličtiny New Inside Out. Jedná sa o interaktívny software pre použitie na interaktívnu tabuľu alebo na počítači s projektorom. New Inside Out Digital obsahuje učebnicu doplnenú multimediálnymi prvkami, umožňuje tak kombinovať výučbu založenú na knihe s jedinečnými možnosťami interaktívnej tabule. Teacher's Area ponúka nekonečné možnosti tvorby vlastných výukových materiálov. Zo sekcie Resources si učiteľ vytlačí pripravené materiály pre použitie v triede.

New Inside Out Digital obsahuje štyri základné sekcie:

 • Digital Book
 • Teacher's Area
 • Resources
 • Video

Guided Tour

Celým produktom vás prevedie Pete Sharma, autor knihy Blended Learning. Pete Sharma je odborníkom na využitie moderných technológií vo výučbe angličtiny.

Digital Book

V oddieli Digital Book sa nachádza hlavná časť produktu. Digital Book umožňuje kombinovať prácu na hodine, založenú na učebnici s jedinečnými možnosťami, ktoré poskytuje využitie interaktívnej tabule a/alebo počítača. Digital Book v sebe kombinuje:

 • vytlačenú učebnicu New Inside Out (Student's Book)
 • audio nahrávku k učebnici angličtiny New Inside Out (k dispozícii aj samostatne na CD)
 • video k učebnici angličtiny New Inside Out (k dispozícii aj samostatne na DVD)
New Inside Out Digital
rozloženie obrazovky New Inside Out Digital - Digital Book

Vzhľad stránky učebnice je identický s vytlačenou verziou knihy. Stránka nie je narušená žiadnymi ovládacími prvkami a študent sa v nej teda ľahko orientuje.

V ľavej časti stránky sú náhľady susedných stránok, ktoré umožňujú ľahko listovať v knihe. V pravej časti obrazovky sú nástroje pre ovládanie:

 • Select - vyberie určitý prvok na obrazovke
 • Pen - písanie do plochy stránky, možnosť nastavenia farby a hrúbky
 • Highlighter - zvýrazní text, bez toho, aby ho prekryl, možnosť nastavenia farby a hrúbky
 • Eraser - vymaže napísané alebo zdôraznené
 • Zoom 1 - zväčší logickú sekciu stránky (napr. jedno cvičenie) do pohodlne čitateľnej veľkosti
 • Zoom 2 - zväčší ľubovoľnú časť stránky (napr. obrázok)
 • Scroll - posúvanie zväčšenou stránkou
 • Stopwatch - meria čas (vzostupne aj zostupne), ktorý stanoví pre aktivitu učiteľ
 • Reveal - roleta, umožňuje postupne odhaľovať vybratú časť stránky (napr. obrázok alebo cvičenie), čo možno využiť k rôznym aktivitám
 • Note - vloží do stránky poznámku
 • Undo - vráti späť poslednú akciu
 • Delete - vymaže prvok vložený do stránky
New Inside Out Digital Reveal
ukážka funkcie Reveal

V ľavom okraji stránky boli doplnené záložky, ktoré slúžia k spusteniu/zobrazeniu multimediálneho a interaktívneho obsahu:

 • prehranie nahrávky súvisiacou s daným cvičením (je možné zobraziť alebo potlačiť prepis nahrávky)
 • riešenie príslušného cvičenia (je možné zobraziť všetky odpovede z cvičenia naraz alebo postupne)
 • zobrazenie súvisiacej sekcie z oddielu Grammar Summary na konci knihy
 • prehranie videa súvisiaceho s cvičeniami (je možné zapnúť alebo vypnúť titulky)
 • interaktívne cvičenia
New Inside Out Digital nahrávka
prehrávanie nahrávky so zobrazením textu (je možné vypnúť)

Prečo používať New Inside Out Digital - Digital Book?

New Inside Out Digital významne uľahčuje prácu v hodine tým, že združuje všetky súčasti učebnice na jednom mieste a činí ich ľahko dostupnými. Významne tiež uľahčuje classroom managment, pretože učiteľ môže ľahko študentom ukázať alebo predviesť, čo majú robiť, bez toho, aby sa museli pozerať do svojej učebnice. Naviac umožňuje opakovane využívať texty, obrázky a cvičenia k učebnici k novým cvičeniam vytvoreným učiteľom.

 • Teraz je ľahké vysvetliť pokyny k cvičeniu, pretože všetci študenti môžu sledovať učiteľa a cvičenia a sledovať ho pri ukážke.
 • Učiteľ môže ľahko zväčšiť ktorýkoľvek obrázok (alebo jeho časť, sú uložené vo vysokom rozlíšení pre kvalitný vzhľad aj po zväčšení) a použiť ho ako podnet pre konverzáciu.
 • Zakrytím vybraných slov farbou, učiteľ ľahko vytvorí nové cvičenia typu cloze.
 • Nepotrebujete CD prehrávač ani DVD prehrávač, všetky nahrávky a videá spustíte priamo z Digital Book. Už nikdy nebudete musieť hľadať tú správnu stopu. Naviac ľahko zobrazíte prepis nahrávky alebo titulky.
 • Študenti môžu spoločne vypracovať cvičenia v Digital Book a následne samostatne v učebnici.
 • Učiteľ ľahko opraví cvičenia, ktoré študenti vypracovali v učebnici. Odpovede zobrazí jednotlivo, alebo všetky naraz.
 • Akúkoľvek časť textu, cvičenia alebo obrázku je možné zakryť funkciou Reveal a pri postupnom odkrývaní použiť k rôznym aktivitám spojeným s hádaním, predpovedaním apod.
 • Pri vysvetľovaní gramatiky stačí zobraziť oddiel z Grammar Summary - študenti tak nemusia listovať v knihe.

Iste aj sami prídete na mnoho ďalších možností, ako New Inside Digital obohatí vaše hodiny angličtiny.

New Inside Out Digital video
prehrávanie videa v New Inside Out Digital, video je možné zväčšiť na celú obrazovku,
tlačidlo
S vypína a zapína titulky

Teacher's Area

Teacher's Area je jedinečnou funkciou New Inside Out Digital. Umožňuje učiteľovi vkladať text, obrázky, internetové odkazy, tvary apod. a tým vytvárať vlastné aktivity. Celú prácu ako v Digital Book, tak aj v Teacher's Area si učiteľ môže pripraviť doma, uložiť a preniesť ako bežný súbor do počítača v škole.

Súčasťou Teacher's Area sú tiež šablóny pre tvorbu vlastných interaktívnych hier na precvičenie slovnej zásoby. Učiteľ môže použiť buď pripravenú slovnú zásobu, alebo si môže vložiť vlastné slová.

Resources

V tejto sekcii učiteľ môže vytlačiť materiály pre použitie v triede.

Video

Táto sekcia obsahuje všetky videosekvencie.

New Inside Out Digital interaktivní cvičení
ukážka interaktívneho cvičenia