Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Výučbové materiály k aktuálnemu dátumu

vyhľadáte v archíve na

www.insideout.net

First Certificate Testbuilder

First Certificate Testbuilder - cvičné testy

First Certificate Practice Online

First Certificate Testbuilder - cvičné testy

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Direct to FCE

Roy Norris a Lynda Edwards

Učebnica angličtiny k skúške FCE.

učebnice Direct to FCE

Učebnica Direct to FCE kombinuje výhody bežnej učebnice a on-line materiálov. Je ideálnym riešením, ak hľadáte učebnicu, ktorá Vašich študentov pripraví na skúšku FCE v jej tlačenej aj elektronickej forme.

Hlavné výhody učebnice

 • krátky a celistvý kurz na prípravu k skúške FCE (najviac 120 hodín výučby)
 • iba 3 časti učebnice: Student’s Book + Free Website Access, Teacher’s Book, Audio CDs
 • 10 tematicky zameraných lekcií, obsahujúcich témy obvyklé pre skúšku FCE
 • podpora na webovej stránke www.directtofce.com umožní ľahkú prípravu na Computer Based FCE (CB FCE)

Časti učebnice - Student’s Book

Na začiatku učebnice nájdete popis skúšky FCE, špecifikujúci jednotlivé typy úloh v jednotlivých častiach skúšky (Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking). V učebnici je následne pri jednotlivých cvičeniach zreteľne vyznačené, na ktorý typ úlohy dané cvičení študenta pripravuje.

Do každej lekcie sú zaradené minimálne dva oddiely Vocabulary, zamerané na rozvoj slovnej zásoby (predovšetkým kolokácií). Slovnú zásobu pomáhajú rozvíjať aj sekcie Word formation. Na opakovanie a rozšírenie znalostí gramatiky sú v každej lekcii najmenej dve sekcie Language focus. V prípade potreby nájdete na webovej stránke v časti Grammar reference podrobný popis jednotlivých gramatických javov. Na konci každej lekcie je dvojstránkové opakovanie Review, ktorého cvičenia sú v testovej forme a sú zamerané na prebrané učivo z danej lekcie.

V učebnici nájdete aj rady k osvojeniu stratégií na vypracovanie jednotlivých úloh:

  • pravidelne zaradené Help boxes, vďaka ktorým sa dozviete, ako nájsť čo najvhodnejšie riešenie jednotlivých úloh skúšky FCE
  učebnica Direct to FCE rady k skúške
  • Remember Boxes, upozorňujú na najdôležitejšie zásady,
  učebnica angličtiny Direct to FCE k skúške First Certificate - tipy k skúške
  • Writing Bank na konci učebnice predstavuje jednotlivé typy úloh z časti Writing společně aj s modelovými odpoveďami. Rámčeky Useful languge for… naučia študentov používať vhodné jazykové prostriedky pre jednotlivé typy textov. pozrite si»
  Direct to FCE - učebnica na prípravu k skúške FCE - writing vzorová esej
  zväčšiť

  www.directtofce.com

  učebnica angličtiny Direct to FCE - príprava na online computer based First Certificate

  Na webovej stránke www.directtofce.com nájdete štyri testy, ktoré môžete vypracovať v skúšobných (bez časového limitu) či testových (s časovým limitom) podmienkach. Na stránkach si môžete stiahnuť aj pracovné listy ku každej lekcii v učebnici, sekciu Grammar Reference (vo formáte pdf) a prepisy nahrávok z učebnice.

  K prístupu na webovú stránku použite unikátny kód, uvedený na vnútornej strane zadného obalu učebnice. Tam nájdete aj podrobný návod postupu. Kód z učebnice môžete použiť iba pre jednu e-mailovú adresu. Prístup možno využívať 18 mesiacov od registrácie kódom.

  S on-line prístupom sa môžete zoznámiť pri komentovanej prehliadke.

  Audio CD

  CD s nahrávkami všetkých načúvacích cvičení v učebnici je na predaj samostatne.

  Teacher’s Book

  Metodická príručka obsahuje pokyny k uskutočneniu jednotlivých aktivít v učebnici, uvádza úvodné, následné a doplňujúce aktivity, a tiež obsahuje kľúč k cvičeniam a prepis nahrávok.

  Vyskúšajte si

  Materiál z učebnice môžete vyskúšať na hodine - stiahnite si jednu lekciu.