Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

New Inside Out

New Inside Out

Inside Out resources on web
IO on web

Macmillan na
youtube

Sue Kay a Vaughan Jones, autori Inside Out, hovoria o Anecdotes

Straightforward

sfw

700 Classroom Activities

700 Classroom Activities

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Inside Out

Pre-IntermediateIntermediateUpper-IntermediateIntermediate
Elementary - Pre-Intermediate - Intermediate
Upper-Intermediate - Advanced


Inside Out Grammar Companion - pracovní sešit k procvičení gramatiky. více»

Stručný profil
veková skupina mládež od 16 rokov a dospelí
odporúčané
pre
gymnázia, jazykové školy, jazykové katedry VŠ
počet dielov 5 (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced)
vstupná úroveň prvého dielu začiatočník
vlastnosť, ktorá zaujme za najdôležitějšiu zručnosť považuje rozprávanie, obsahuje skutočne zmysluplné aktivity – študenti nerozprávajú o fiktívnych situáciach ale o svojich vlastných zážitkoch a skúsenostiach
vhodná nasledujúca učebnica NEW Proficiency Passkey

Recenzia učebnice Inside Out sa objavila na internetovom serveri pre učiteľov angličtiny s názvom TEFL Farm. Spolu s odpoveďami autorov na zvedavé otázky recenzentov si ju môžete prečítať tu.

Inside Out Elementary. Tu si môžete stiahnúť prvé dve lekcie (400 kB) vo formáte PDF. Pre zmenšenie veľkosti súboru sú obrázky i grafika v zníženej kvalite. Ak si chcete súbor uložiť na pevný disk, kliknite na odkaz pravým tlačítkom myši a vyberte "Ulož cieľ ako (Save target as)"

Učebnica Inside Out sa postupne stáva celosvetovým hitom. Ešte nikdy nebola učebnica tak úzko spätá s použitím jazyka v reálnom živote.

Časti zamerané na gramatiku vždy končia konverzačným cvičením, ktoré umožní študentom precvičiť si práve nadobudnuté znalosti v reálnej komunikácii.

Všetky konverzačné cvičenia obsahujú vysoký stupeň perzonifikácie. Nenútia teda študentov, aby sa vcítili do iných osôb (napr: Predstavte si, že ste manažér banky), ale rozprávajú vždy o sebe, alebo zisťujú informácie o svojich spolužiakoch, pretože práve to je najčastejšia téma rozhovorov aj v materinskom jazyku.

Práca s novou slovnou zásobou sa deje v kontexte a cvičenia potom celkom prirodzene vyústia do konverzačných cvičení.

Na  porozumenie čítania autori vybrali veľmi rôznorodú vzorku autentických textov, pri ktorých je vždy uvedený zdroj. Autori čerpali z beletrie, listov, pohľadníc, komiksov, časopisov, novín a ďalších zdrojov.

Cvičenia na počúvanie sú založené na rozhovoroch a tiež na známych populárnych piesňach nahratých pôvodnými interpretmi.

Čo hovoria o učebnici Inside Out ich autori Sue Kay a Vaughan Jones

Význam je kľúčovým princípom učebnice Inside Out pre všetky aktivity, či už voľné alebo riadené
Cvičenia v Inside Out sú realistické a pripravujú študentov na komunikáciu v reálnom svete tým, že rozprávajú o sebe, alebo zisťujú informácie o svojich spolužiakoch - nemusia si preto vymýšľať informácie, nehrajú vymyslené úlohy ani nepracujú s gramatikou v náhodných vetách vytrhnutých z kontextu.

Sme presvedčení, že našim najdôležitejším zdrojom sú študenti
Naši študenti toho majú veľa čo povedať vo svojom materskom jazyku: majú zážitky, spomienky, každodenné činnosti a príhody, o ktorých môžu rozprávať, a názory a pocity, ktoré môžu vyjadriť.

Sme presvedčení, že zručnosť, ktorú si učitelia a študenti najviac cenia, je rozprávanie
Učebnica Inside Out je plná aktivít precvičujúcich rozprávanie. Cvičenia sú starostlivo navrhnuté tak, aby s nimi študenti mohli pracovať opakovane, ako "personalised speaking task", takže študentom sa dostane maximálneho precvičenia v kontexte, ktorý dáva zmysel vo vzťahu k nim. Ďalšou variantou cvičení je "Anecdote " (Príhoda), ktorá vedie študentov k tomu, aby boli schopní rozprávať vo väčšom rozsahu o témach, ktoré ich zaujímajú.

WWW.INSIDEOUT.NET nové výukove materiály každý týždeň zadarmo!

www.insideout.net Pre učiteľov je pripravená internetová stránka www.insideout.net s jedinečnou službou ZDARMA. Zaregistrujte si zdarma svoju emailovu adresu v sekcii E-Lessons a každý týždeň obdržíte do vašej emailovej schránky pracovný list s pokynami a kľúčom zdarma. Aktivity na ňom sa vždy vzťahujú k aktuálnemu dátumu; jednať sa môže o aktuálne dianie vo svete, alebo o historickú udalosť, ktorá má práve výročie.

Oddiel Web Guide potom ponúka ku každej lekcii v knihe zoznam internetových stránok, ktoré sa tématicky k danej lekcii viažú. Študenti s nimi môžu pracovať sami, alebo učiteľ ich môže využiť k príprave ďalších aktivít.

Inside Out Grammar Companion

Potrebujú vaši studenti viac materiálov k precvičeniu gramatiky? Preto sú tu pracovné zošity Inside Out Grammar Companion. Ku každej lekcii v Student's Book nájdu študenti v tejto príručke vysvetlenie gramatiky a tiež gramatické cvičenia.

Niekoľko stránok z Inside Out Pre-Intermediate Grammar Companion si môžete stiahnuť ako soubor pdf.

Komponenty

 • Student's Book Workbook
 • Teacher's Book (nie je kombinovaná so SB)
 • Class Cassette
 • Class Audio CD
 • Workbook Cassette
 • Workbook Audio CD
 • Test CD - všetky úrovne na 1 CD
 • Teacher's Resource Pack (obsahuje okolo 40 doplnkových kopírovateľných pracovných listov s pokynmi a kľúčom)
  internetová stránka www.insideout.net
 • Video
 • Video Activity Book

Štruktúra učebnice

Student's Book
Počet strán: 160
Dĺžka lekcie: 8 strán
na konci: text nahrávok a doplnkové konverzačné aktivity

Ukážkové stránky

kliknutím zväčšíte!
stránky budú zobrazené v zníženej kvalite
kliknutím zvětšíteKliknutím zvětšíte!