Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Macmillan English Quest

 

učebnica angličtiny pre deti Quest 1učebnica angličtiny pre deti Quest 2
učebnica angličtiny pre deti Quest 3učebnica angličtiny pre deti Quest 4učebnica angličtiny pre deti Quest 5učebnica angličtiny pre deti Quest 6

Macmillan English Quest je nová, veselá a veľmi pestrá 6dielna učebnica angličtiny pre deti od 1. ročníka ZŠ. Základnou myšlienkou učebnice je učiť sa jazyk na ceste za objavmi skutočného sveta.Tento kurz predchádza učebnici English World, ale je vhodný aj ako predchodca iných učebníc určených pre 3. a 4. ročníky.

Macmillan English Quest je učebnica, v ktorej sa deti učia jazyk prostredníctvom príbehov (tzv. „story-based approach“). Deti sa neučia iba jednotlivé slová, ale učia sa tiež vyjadrovať myšlienky v jednoduchej angličtine.

1. a 2. diel

Hlavnými postavami 1. a 2. dielu učebnice Macmillan English Quest (pre 1. a 2. ročník) sú dvojčatá Holly a Harry, ich mačička Leo a dráčik Digi. Pomocou kúzelnej počítačovej hry sa učia angličtinu na príbehoch o ľuďoch v rôznych kútoch sveta.

Prvý diel je určený pre deti, ktoré sa začínajú učiť anglicky poprvýkrát, ale tiež pre deti, ktoré už nejaké základy angličtiny majú. Prvý diel neobsahuje prvky čítania a písania.

V druhom dieli je čítanie a písanie veľmi opatrne aplikované od 3. lekcie.

3. a 4. diel

V 3. a 4. dieli (pre 3. a 4. ročník) učebnica Macmillan English Quest sa hrdinami učebnice stávajú Olga, Charlie, Anna, Mr Fraser a pes Max. Deti sa učia angličtinu pomocou akčných príbehov, ktoré ich rovesníci prežívajú v reálnom svete.

5. a 6. diel

Hlavnými postavami 5. a 6. dielu (pre 5. a 6. ročník) učebnice sú Jack, Kiera, Dan a Sophie. Každá lekcia je epizódou seriálu Quest TV, ktorý hlavné postavy natáča. Zábavnou formou tento seriál ukazuje deťom situácie reálneho sveta, a zoznamuje ich tak s angličtinou potrebnou pre každodenný život v anglicky hovoriacich krajinách.

Metodika

Obsah učebnice bol vytvorený v súlade s požiadavkami Európskeho referenčného rámca, ktorého ciele sú:

 • rozvoj komunikačných schopností (počúvanie a konverzácia)
 • získanie pozitívneho vzťahu k učeniu sa cudzieho jazyka
 • vybudovanie úcty a rešpektu k spolužiakom

stiahnuť

Stiahnite si prehľad učiva:

Quest 1

Quest 2

Quest 3

Quest 4

Quest 5

Quest 6

 

 

 

Macmillan English Quest CLIL

CLIL (ukážka stránky hore) je hlavnou črtou učebnice a silne podporuje medzipredmetové vzťahy. Deti takto rozvíjajú  svoje jazykové zručnosti prostredníctvom záujmu o okolitý svet.

Komponenty učebnice

komponenty učebnice Macmillan English Quest

Pupil's Book

Kniha pre žiaka obsahuje:

 • šesť lekcií, z ktorých každá je rozdelená do ôsmich vyučovacích hodín
 • tri opakovacie lekcie s názvom Digi Zones, ktoré sú zaradené po každej druhej lekcii
 • samolepky s novou slovnou zásobou, mini flashcards a vystrihovačky na precvičenie slovnej zásoby
 • CD-ROM, ktorý obsahuje animovanú verziu príbehov, aktivity pre každú lekciu, pesničky, riekanky a slovnú zásobu ku každej lekcii
Macmillan English Quest 1, Pupil's Book, Unit 1 a 2
Kliknutím do knihy ju zväčšíte. Ďalším kliknutím zobrazíte ľahko čitateľnú veľkosť.

Učebnica je balená spolu s CD-ROM-om animovaných príbehov a pesničiek. Pozrite si demo ukážku kliknutím na obrázok:

 

 

Activity Book, Unit 1 a 2

 

 

Activity Book

Voliteľný pracovný zošit obsahuje:

 • 48 strán ďalšieho precvičovania učiva.
 • zábavné opakovania slovnej zásoby, v rámci ktorého môžu deti nájsť niektoré Digiho tajné veci na každej strane
 • obrázkový slovník na konci, ktorý si deti sami vyfarbujú

Teacher's Book

Metodická príručka obsahuje:

  • prehľadný sylabus v úvode, ktorý jasne a detailne popisuje obsah, ciele, rozloženie, kompetencie a medzi-predmetové prepojenie jednotlivých lekcií
  • podrobné pokyny k tomu, ako pracovať s učebnicou aj s ostatnými komponentmi  
  • doplňujúce fotokopírovateľné materiály
  • A DIGIBOOK - digitálna verzia učebnice so všetkými audio nahrávkami, použiteľná na interaktívnej tabuli
  • „Activity Bank“ – súbor nápadov na hry a ďalšie aktivity s „mini flash-cards“
  • „Tips, Options, Fast Finishers, Extra Activities“ - obsahujú praktické odporúčania na doplnkové cvičenia, prispôsobenie cvičení podľa nárokov a šikovnosti detí
  • prepis textov všetkého materiálu z audio CD vrátane odporúčania používanej mimiky na uľahčenie porozumenia a interpretácie piesní a riekaniek deťmi
  stiahnuť

  Na stiahnutie vo formáte pdf:

   

  Sylaby učebnice:

  Macmillan English Quest 1

  Macmillan English Quest 2

   

  Listy rodičom:

  Macmillan English Quest 1 a 2

   

  Leták o učebnici v slovenskom jazyku na vytlačenie:

  Macmillan English Quest leták

   

  Učebný plán:

   

  Teacher's Book Unit 1:

  Macmillan English Quest TB Unit 1

   

  Učebný plán vo formáte pdf:

  Macmillan English Quest 1

  Macmillan English Quest 2

   

  Učebný plán vo formáte word:

  Macmillan English Quest 1

  Macmillan English Quest 2

  Class Audio CDs

  Obsahuje všetky príbehy, pesničky, riekanky na precvičovanie výslovnosti a ostatné posluchové cvičenia. Piesne a riekanky majú vždy aj karaoke verziu.

  Story Cards