Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

500 Activities for the Primary Classroom

500 nápadov na výučbu angličtiny u detí

500 Activities for the Primary Classroom

Hlavným cieľom tejto knihy je poskytnúť okamžitú a v praxi použiteľnú odpoveď na otázku: Čo budem zajtra v triede robiť?

Kniha slúži hlavne na doplnenie a rozšírenie vašej učebnice angličtiny, ktorá by mala slúžiť ako hlavná kostra výučby, aby bolo dokonale zaistené systematické opakovanie, postupné zvyšovanie obtiažnosti a náväznosť vo vyučovacích hodinách. Učebnicu pre deti nájdete v sekciách deti v predškolskom veku, 1. a 2. trieda a 3. a 4. trieda.

V knižke 500 Activities for the Primary Classroom nájdete nápady na 500 aktivít na výučbu angličtiny u detí vo veku 4-12 rokov. Väčšina z nich nevyžaduje prípravu pomôcok. Kniha popisuje krok za krokom, ako pri týchto aktivitách postupovať, a tiež vysvetľuje, k akým účelom je vhodné ich používať.

U každej aktivity nájdete prehľadne tieto informácie:

  • Level – pokročilosť žiakov, pre ktorú je aktivita určená
  • Age – vek, pre ktorý je aktivita určená
  • Organization – či študenti pracujú samostatne, v pároch atď.
  • Aims – čo je cieľom aktivity (napr. rozvoj koncentrácie, spolupráce, popis obrázku)
  • Language focus – aké jazykové oblasti daná aktivita rozvíja (napr. prítomný čas, určitú oblasť slovnej zásoby)
  • Materials – potrebné materiály
  • Procedure – presný postup
  • Comments and Suggestions – vysvetľuje, prečo sa dané aktivity robia, prípadne ukazuje možnosti ich úprav, napr. návrhy na pozmenenie aktivity pre určitý vek

Kniha je rozdelená do oddielov podľa typu aktivít napr. Storytelling and drama, Art and craft, Reading and writing a pod. Každý z nich začína krátkym metodickým úvodom do danej oblasti výučby cudzieho jazyka. Ďalšie rady a doporučenú literatúru k téme nájdete na konci knihy.

Metodický obsah knihy ocenia predovšetkým učitelia, ktorí učia žiakov tejto vekovej kategórie prvýkrát, alebo neaprobovaní učitelia angličtiny.

Ukážkové stránky

tejto učebnice nezasielame, avšak obsah knihy a dve aktivity - Abracadabra a Still Statues - si môžete stiahnuť tu.

700 Classroom Activities

700 Classroom Activities