Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

700 Classroom Activities

David Seymour and Maria Popova

Sedemsto aktivít pre výučbu angličtiny od začiatočníkov až po pokročilých.

154 strán, čiernobiela tlač

Nenahraditeľný doplnok knihovne každého učiteľa angličtiny obsahuje sedemsto v praxi preverených aktivít pre študentov od úrovne elementary až po upper-intermediate.

Príručka 700 Classroom Activites zahŕňa všetky dôležité témy, gramatické javy i funkcie jazyka. Väčšinou sú aktivity krátke a úzko špecifické, takže ich možno kedykoľvek operatívne včleniť do hodiny. Aktivity nevyžadujú náročnú prípravu – stačí si rýchlym pohľadom
do knihy overiť, že precvičujete požadovaný jav a skontrolovať časovú náročnosť. Kniha 700 Classroom Activities je ideálna pre učiteľov, ktorí oceňujú možnosť pohotovo reagovať na potreby študentov a rýchlo im prispôsobiť výučbu.

700 Classroom Activities je rozdelená na 4 časti:

 • Conversation (precvičenie reči a tematických okruhov)
 • Functions (spôsoby použitia gramatických javov)
 • Grammar (cvičenia na gramatické javy)
 • Vocabulary (slovná zásoba a tematické okruhy)

V jednotlivých sekciách sú aktivity zoradené podľa abecedy, vhodnú aktivitu si vyberiete aj v zozname na konci knihy.

Hlavné výhody

 • Inštrukcie k aktivitám sú štylizované tak, ako by ich učiteľ hovoril študentom.
 • Aktivity netreba kopírovať.
 • Kód pri každej aktivite označuje odporúčanú úroveň študentov
  E - elementary, P - pre-intermediate, I - intermediate, U+ - upper-intermediate.
 • Aktivity, ktoré študenti môžu považovať za príliš osobné, citlivé, alebo ich môžu priviesť do rozpakov, sú označené symbolom - ! -.
 • Kniha ponúka aj aktivity, založené na práci s internetom.

Ukážkové strany

Pozrite si ukážkové strany z časti Grammar a Vocabulary – kvôli rýchlejšiemu prenosu dát sa vám zobrazia v zníženej kvalite.

500 Activities for the Primary Classroom

500 Activities for the Primary Classroom