Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Culture View DVD set

Culture View je výborný doplnkový materiál ku každodennému vyučovaniu Anglického jazyka

Culture View 1Culture View 2

Tento video materiál môže byť využitý v akomkoľvek kurze ako doplnok, alebo ako hlavná náplň vyučovanej témy. DVD set ponúka pohľad do súčasnej kultúry a života vo Veľkej Británii. Videá sú vytvorené pútavo špeciálne pre mládež vo veku 11+.

Culture View pozostáva z 2 častí, pričom každá z nich obsahuje DVD a CD-ROM. Súčasťou DVD je 12 samostatných filmov zo 6 tématických okruhov, dokumentárneho alebo situačného charakteru. Filmy podporujú vnímanie jazyka ako funkčného prvku v každodenných prirodzených situáciách.

Každý CD-ROM obsahuje pracovné listy pre všetky DVD materiály. Pracovné listy sú na 2 úrovniach: štandardná a vyššia úroveň. Medzi aktivity patria rôzne projekty, "role plays" + aktivity pred, počas a po pozretí daného filmu. CD zahŕňa poznámky pre učiteľov, správne odpovede aj prepis textov videí.

 

DVD Pack 1 témy: DVD Pack 2 témy:
Domov (Home) Hudba (Music)
Šport (Sport) Živočíchy (Animals)
Vzhľad (Appearance) Krajina (Landscape)
Jedlo (Food) Média (Media)
Preprava (Transport) Jazyk (Language)
Škola (School)