Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

First Certificate Language Practice

First Certificate Language Practice

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Laser A1+ | A2 | B1 | B1+ | B2

Steve Taylore-Knowles, Malcolm Mann

Učebnica na prípravu teenagerov na Cambridge First Certificate in English - FCE.

učebnice Laser A1+učebnice Laser A2
učebnice Laser B1 Laser B1+Laser B2

Sada učebníc angličtiny Laser je určená na prípravu teenagerov na skúšku Cambridge First Certificate in English. Študentom v záverečnej fáze prípravy na skúšku, hlavne tým, ktorým ostáva do zloženia skúšky 1 rok, stačí využiť len posledný diel, Laser B2. Pre menej pokročilých študentov existujú ešte ďalšie štyri diely.

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pokrývajú učebnice tieto úrovne:

  • A1+..... Elementary
  • A2..... Pre-Intermediate
  • B1..... Intermediate
  • B1+.... Pre-FCE
  • B2...... FCE / Upper-Intermediate

 

stáhnout

Prehľad učiva k jednotlivým dielom učebnice Laser

Laser A1+

Laser A2

Laser B1

Laser B1+

Laser B2

 

VIDEO - Malcolm Mann a Steve Taylore-Knowles, autori Laser, hovoria o novinkách tretieho vydania.

Každý diel učebnice obsahuje 12 až 14 tematicky zameraných lekcií, ktoré sa rovnomerne zameriavajú na výučbu všetkých kľúčových jazykových schopností.

Výučbe slovnej zásoby sa venujú sekcie Vocabulary, ktoré sa zameriavajú na slovnú zásobu podľa tematických okruhov, na najčastejšie kombinácie slov (kolokácie), väzby, na tvorenie slov a na metaforické použitie slovnej zásoby.

V celej učebnici sa vyskytujú cvičenia, ktoré majú rovnakú formu ako testové úlohy na skúške Cambridge First Certificate in English, takže študenti budú pripravení presne na to, čo ich pri skúške čaká. Opakovacie sekcie sú zaradené po každej druhej lekcii.

Laser FCE / Upper-Intermediate

V poslednom diely na úrovni B2 prejdú študenti záverečnou fázou prípravy na skúšku Cambridge FCE. Zoznámia sa so všetkými časťami skúšky a s typmi testových úloh a osvoja si správny spôsob ich vypracovania. Zamerajú sa tiež na rozšírenie a upevnenie gramatiky a slovnej zásoby. Takmer na každej stránke nájdu študenti tipy na úspešné zloženie skúšky FCE - tzv. Exam Expert. Pozornosť je venovaná aj všetkým kľúčovým schopnostiam. Každá lekcia obsahuje 2 texty na porozumenie. Opakovacie oddiely sú zaradené po každej druhej lekcii. Na konci knihy sú zaradené prílohy Grammar database, Writing database, Key word database a Phrasal verb database.