Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Facebook

Global Facebook

Global webiste

Global webiste

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Global eWorkbook a MLearning

eWorkbook a MLearning- elektronický i tlačený pracovný zošit k učebnici angličtiny Global

Učebnica angličtiny Global eWorkbook
užívateľské rozhranie Global eWorkbook Pre-Intermediate

« hlavná stránka Global

eWorkbook je súčasťou učebnice Global Student's Book. Každý študent nájde disk zabalený spoločne s učebnicou. eWorkbook kombinuje výhody tlačeného a elektronického pracovného zošitu. Nie je teda problém vypracovať ktorúkoľvek aktivitu na hodine bez nutnosti mať k dispozícii počítač.

Hlavnou myšlenkou je umožniť študentom študovať rôznymi spôsobmi s materiálmi:

  • v papierovej podobe,
  • v mobilnom telefóne alebo mp3 prehrávači formou MLearningu,
  • na počítači,
  • so slovníkom na internete.

eWorkbook obsahuje tieto časti:

Language Practice

Language Practice

Táto časť obsahuje hlavnú časť eWorkbooku - cvičenia k jednotlivým lekciám v Student's Book. Sú tam zahrnuté cvičenia na slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie, čítanie. Súčasťou sú tiež videoprogramy doplnené cvičeniami. Študenti môžu pracovať samostatne, počítač cvičenia opraví a zaznamená výsledky.

Print and work

Print and Work

Všetky cvičenia zo sekcie Language Practice sú upravené aj pre vyplnenie perom na papieri. V tejto sekcii si študenti môžu príslušné stránky vytlačiť. Cvičenia majú vzhľad ako stránky z bežného vytlačeného Workbooku a sú vo formáte pdf.

Print and work

Listen

Ak si chcú študenti precvičovať počúvanie, nájdu cvičenia v tejto sekcii. Pri prehrávaní na počítači si môžu študenti zapnúť zobrazenie textu so zvýraznením práve prehrávanej vety. Kliknutím do textu nahrávky si spustia počúvanie od tohoto miesta. Novú slovnú zásobu si študent môže osvojiť tiež počúvaním nahraných slovíčok a fráz radených tematicky

Print and work

On the Move

So všetkými audionahrávkami a videoprogramami môžu študenti tiež pracovať na cestách. Môžu si ich uložiť do svojho mobilného telefónu alebo mp3 prehrávača a sledovať ich napríklad cestou do práce alebo do školy. Súvisiace aktivity si môžu vytlačiť ako pracovné listy vo formáte pdf. Videoprogramy sú k dispozícii vo formátoch pre iPhone/iPod aj pre iné mobilné zariadenia.

Print and work

Dictionary

Toto tlačítko umožňuje priamy prístup do slovníka pre študentov angličtiny Macmillan English Dictionary Online, kde si študenti ľahko zistia, kedy a ako sa slová správne používajú, môžu si vypočuť správnu výslovnosť a pozrieť sa na príklady použitia. Slovník obsahuje informácie o viac ako 100 000 významov.
Pri používaní slovníka musí byť počítač pripojený k internetu.

Print and work

Word Lists

Táto sekcia obsahuje zoznamy slovíčok rozdelených podľa lekcií s definíciami prevzatými z Macmillan Essential Dictionary alebo Macmillan English Dictionary v závislosti na pokročilosti.

Print and work

Grammar Help

Grammar Help ponúka prehľad gramatiky rozdelený podľa gramatických javov doplnený tabuľkami a príkladmi použitia.

Print and work

Writing Tips

Writing tips oboznamujú študentov so zásadami pre písanie anglických textov, ako je používanie čiarok, rozdiely medzi formálnym a neformálnym textom, uvádzanie príkladov apod. Informácie sú podávané štruktúrovane a sú zakončené krátkym testom.

Print and work

Tests

Kedykoľvek v priebehu štúdia sa môžu študenti sami otestovať. Testy si môžu nechať vygenerovať v rôznych dĺžkach podľa času alebo počtu otázok. Pokroky v štúdiu sa budú odrážať v zlepšujúcich sa výsledkoch testov.

Print and work

Portfolio

Obsahuje podklady pre tvorbu vlastného Evropského jazykového portfolia. Všetky dokumenty si môže študent vytlačiť a vložiť do portfólia.

Print and work

Contents Map

Táto časť slúži nielen ako prehľad všetkých materiálov rozdelených podľa lekcií, ale umožňuje tiež študentom prístup do oddielu Markbook, kam sa automaticky zaznamenávajú dokončené cvičenia. Študent má tak vždy prehľad o už vypracovaných častiach. Súčasťou je tiež výsledková tabuľka vypracovaných testov.

« hlavná stránka Global