Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Destination
B1, B2, C1&C2

Advanced Language Practice

Advanced Language Practice

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Ready for Advanced (CAE)

Roy Norris, Amanda French

Učebnica pripravuje na skúšku Cambridge English: Advanced (CAE).

Ready for Advanced

Vydanie s kľúčom je vhodné aj pre samoukov.

Najdôležitejšie vlastnosti

 • aktualizované pre nový formát skúšky Cambridge English: Advanced platný od roku 2015
 • 80% nových textov a 60% nových nahrávok oproti 2. vydaniu
 • prístup k ďalším cvičeniam na internete (Macmillan Practice Online) je zahrnutý v cene knihy
 • viac ako 80 farebných rámčekov s tipmi na skúšku vám pomôže dosiahnuť najlepšie výsledky
 • opakovacie cvičenia na konci každej lekcie
 • súhrnné štvorstránkové sekcie venované každej časti skúšky Advanced obsahujú prehľad všetkých testových úloh a užitočné tipy pre ich vypracovanie
 • zvláštny dôraz na anglickú slovnú zásobu, kolokácie (slovné kombinácie) a anglické frázové slovesá
 • všetky cvičenia sú jasne označené symbolom častí testu, na ktoré pripravujú

 

Ready for Advanced
Student's Book
Units 1 and 2
Ready for Advanced
Workbook
Units 1 and 2
Ready for Advanced
Teacher's Book
Units 1 and 2

Student's Book

Učebnicu tvorí 14 tematicky zameraných lekcií, ktoré pripravujú študentov na úspešné zloženie skúšky Advanced. Každá lekcia obsahuje široké spektrum zaujímavých textov, posluchových cvičení, aktivít na rozvoj reči a cvičenia na slovnú zásobu. Nechýbajú časti zamerané na výučbu a rozvoj písania, doplnené mnohými ukážkami modelových odpovedí (Writing Bank). Na konci každej lekcie sú zaradené opakovacie cvičenia v rovnakom formáte ako úlohy pri skúške.

Učebnica navyše obsahuje 5 doplnkových lekcií pomenovaných Ready for Reading, Ready for Use of English, Ready for Writing, Ready for Listening a Ready for Speaking. Tieto doplnkové lekcie tiež cielene pripravujú na jednotlivé časti skúšky Advanced.

Ďalšie cvičenia na internete

Súčasťou učebnice je prístup k ďalšiemu precvičovaniu na internete pomocou kódu, ktorý je prilepený na vnútornej strane zadnej obálky. Z internetu si môžete tiež stiahnuť videá a audio nahrávky k učebnici.

MPO

Help boxes

Súčasťou učebnice je viac ako 80 Help boxes, ktoré poskytujú užitočné informácie potrebné k úspešnému zvládnutiu skúšky:

 • What to expect in the exam vám poskytnú informácie o formáte a dĺžke testových úloh, počte bodov, časovom limite apod.
 • How to go about it vám odporúčajú najlepší postup a stratégiu pri vypracovaní testových úloh, aby ste skúšku zložili úspešne
 • Don't forget obsahujú užitočné tipy a drobné informácie, ktoré vám pri skúške pomôžu dosiahnuť maximálny počet bodov
What to expect in the exam FCEHow to go about itDon't forget

Workbook

Pracovný zošit obsahuje okrem cvičení k upevneniu látky preberanej v učebnici nasledovné časti:

 • ďalšie texty s cvičeniami na porozumenie textu
 • ďalšie posluchové cvičenia na vloženom CD s pracovnými listami v zadnej časti pracovného zošita
 • doplnkové cvičenia gramatických javov
 • ďalšiu slovnú zásobu, ktorá rozširuje látku zo Student's Book
 • doplnkové úlohy na precvičenie písania

Teacher's Book

Metodická príručka pre učiteľa obsahuje:

 • DVD-ROM s testami, ktoré je možné si podľa potreby upraviť, kopírovateľné materiály a videá od autora
 • CD s nahrávkami na počúvanie na hodinách
 • kompletný kľúč a prepis nahrávok
 • metodické pokyny ku všetkým cvičeniam
 • vzorové riešenia úloh z časti Writing vrátane známok a komentárov
 • návody, ako si poradiť s testovými úlohami