Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Súčasti učebnice

Level 1
Pupil's Book
Big Book
Cassette
Class CD
Flashcards
Poster Pack
Teacher's Book

Level 2
Pupil's Book
Big Book
Cassette
Class CD
Flashcards
Poster Pack
Teacher's Book

500 Activities for the Primary Classroom

500 Activities for the Primary Classroom

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Mini Magic

Pilar Pérez Esteve a Vicent Roig Estruch

Učebnica angličtiny pre najmenšie deti

Mini Magic 1 - Mini Magic 2

Upozornenie!

Medzi učiteľmi sa šíri nesprávna informácia, že sa učebnica už nebude tlačiť. Učebnica
Mini Magic je aj naďalej odporúčaná MŠ SR na používanie.

Stručný profil
veková skupina 4 až 7 rokov
doporučené pre MŠ, ZŠ (1. a 2. trieda), jazykové školy
počet dielov 2
vstupná úroveň prvého dielu úplný začiatočník
vlastnosť, ktorá zaujme ocenenie Duke of Edinburgh English Language Book Award
možno nahradiť učebnicou Brilliant Fun, Here Comes Minibus, Yo-Yo (pre deti učiace sa čítať a písať)
vhodná nasledujúca učebnica Story Magic, Brilliant

Mini Magic je dvojdielna učebnica na výučbu detí, ktoré sa začínajú prvýkrát učiť anglicky a začínajú si osvojovať čítanie a písanie. Pre prvé zoznámenie sa s písanou formou jazyka autori zvolili pozvoľný a dobre štrukturovaný prístup.

Oba diely obsahujú šesť zaujímavých obrázkových príbehov. Deti s nimi pracujú pomocou obrázkov v učebnici, obrázkovej knihy Big Book a plagátov s opakovane použiteľnými nálepkami.

Deti potom prerozprávajú príbeh pomocou svojich vlastných malých plagátov a vystrihovačiek.

Highly Commended, ESU AwardV súťaži Duke of Edinburgh English Language Book Award usporiadanej organizáciou English Speaking Union obdržala učebnica Mini Magic a Story Magic hodnotenie Higly Commended.

Každý diel učebnice obsahuje:

  • knihu pre žiaka (Pupil's Book) doplnenú vystrihovačkami, samolepkami a lekciou na témy Vianoce a Veľká noc
  • Big Book - veľkú knihu s obrázkovými príbehmi, aby s nimi mohli pracovať v triede všetci žiaci spoločne
  • metodickú príručku (Teacher's Book) s prehľadom učiva, metodickými poznámkami, návodmi na hry, pesničky a riekanky, kopírovateľné hodnotiace hárky a listy rodičom
  • sadu plagátov (Poster Pack), na ktoré žiaci môžu opakovane nalepovať použiteľné samolepky
  • karty s obrázkami (Flashcards) na výučbu a precvičovanie slovnej zásoby
  • audiokazetu a audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici

Listy rodičom

neoddeliteľnú súčasť učebnice tvoria listy rodičom, ktoré by učitelia mali zasielajť rodičom pred skončením každej lekcie. Rodičia sa v nich oboznámia s preberanou látkou a tiež s príbehom, na ktorom je každá lekcia založená a ktorý im budú deti rozprávať v angličtině. Listy si môžete stiahnuť v slovenskom preklade.

Ukážková stránka

pozrite si dvojstranu s úvodným príbehom 1. lekcie, kde sa deti naučia slovíčka označujúce zvieratká. S témou príbehu sa pracuje aj na ďalších stranách, kde sa deti naučia zdraviť, pomenovať farby a počítať do šesť. Kliknite na obrázok >>>

Prelistujte si učebnicu Mini Magic

Kliknutím na okraje stránky obrátite, kliknutím na plochu ho zväčšíte. Ďalším kliknutím ľahko zobrazíte čitateľnú veľkosť.(fullscreen = cez celú obrazovku). Ukážka obsahuje len vybrané časti, nie celú publikáciu.

Mini Magic 1 Pupil's Book

Mini Magic 2 Pupil's Book

Obsah učebnice z Teacher's Book

Sylaby učebnice, v ktorých nájdete obsah, témy, ciele a slovnú zásobu, ktorú učebnica obsahuje.

stiahnuť

Stiahnite si sylaby učebnice vo formáte pdf

Mini Magic 1

Mini Magic 2

 

Stiahnite si Unit 1 z Teacher's Book vo formáte pdf

Mini Magic 1 - Unit 1

 

Stiahnite si flashcards vo formáte pdf

Mini Magic 1

Mini Magic 2