Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Learning Teaching

Jim Scrivener

Learning Teaching

700 Classroom Activities

700 Classroom Activities

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Teaching English Grammar

Jim Scrivener

Teaching English Grammar

Najlepšia kniha pre učiteľov ukazuje, ako správne učiť anglickú gramatiku

Teaching English Grammar je kniha pre učiteľov, ktorá spojuje to zásadné pre správnu výučbu všetkých aspektov anglickej gramatiky:

 • vysvetlenie formy a použitia
 • vhodné aktivity pre prezentáciu a precvičenie

Kniha vysvetľuje a názorne ukazuje všetky aktivity potrebné pre správnu výučbu všetkých gramatických javov v angličtine. Aktivity sú zvolené tak, že učiteľ nepotrebuje žiadne ďalšie pomôcky.

Každá kapitola neobsahuje len vlastné aktivity, ale aj vysvetlenie gramatického javu, upozornenia na časté chyby študentov a ďalšie praktické informácie a nápady. ukážka z knihy»

English speaking unionNajlepšia kniha pre učiteľov angličtiny

Kniha Teaching English Grammar získala ocenenie v súťaži The Duke of Edinburgh's English-Speaking Union English Language Award 2010 v kategórii kníh pre učiteľov angličtiny. Philip Williams, jeden z porotcov, povedal:

I never thought I'd see a grammar book to better Murphy's Basic Grammar in Use or Swann's Practical English Usage by jove, Mr Scrivener has raised the bar with this little beauty.

Ďalšie dve ocenenia získala v roku 2010 učebnica Global.

Štruktúra knihy

Každá kapitola sa skladá z nasledujúcich častí:

 • Form
  Ukážka všetkých tvarov daného gramatického javu spravidla formou tabuľky.
 • Presentation
  Návod pre prezentáciu gramatiky zvyčajne s použitím jednoduchého obrázku, ktorý možno ľahko nakresliť na tabuľu. Zväčša je zaradených viac možností prezentácie, z ktorých si učiteľ môže vybrať. Dôraz je kladený na prezentáciu v kontexte, čo môže robiť problémy najmä začínajúcim učiteľom. Kontext umožní študentom získať jasnú predstavu o typických situáciách, v ktorých sa gramatický jav vyskytuje a od samého začiatku im tak bude zrejmé, prečo sa jav učia a v akých situáciách ho využijú.
 • Practice
  Tento oddiel ponúka riadené aktivity na precvičenie gramatického javu tak, aby sa študenti sústredili na správne použitie príslušnej gramatiky a neboli nútení nadmerne používať iné gramatické javy. Opäť sú na výber rôzne aktivity.
 • Concept questions
  Concept questions alebo Concept checking questions sú dôležité nástroje na overenie porozumenia danému gramatickému javu. Otázka Do you understand? málokedy splní svoj účel, pretože len málo študentov dokáže v prítomnosti ostatných povedať, že nerozumie. Concept questions sú však pre tento účel ideálne.
 • Meaning and use
  Ide o zhrnutie správneho použitia gramatického javu, ktoré zároveň učiteľovi predkladá vzor, ako študentom názorne a efektívne vysvetliť použitie s pomocou jednoduchých grafov či diagramov, ktoré možno rýchlo nakresliť na tabuľu.
 • Pronunciation
  Tento oddiel je zaradený iba pri javoch, pri ktorých môžu mať študenti problém so správnou výslovnosťou. Autor tu učiteľa upozorňuje napr. na správnu neredukovanú a redukovanú výslovnosť pomocných slovies, prípadne na správne viazanie jednotlivých pomocných slovies a na súvisiace hláskové zmeny.
 • Watch out for these problems
  Upozorňuje učiteľa, na ktoré chyby sa treba zvlášť zamerať.
 • Teaching tip
  Ukazuje učiteľovi, ako si má poradiť s obyčajnými problémami, na ktoré môže pri výučbe naraziť. Napríklad ako presvedčiť študentov aby používali daný gramatický jav bez toho, aby tvorili vety, ktoré sú v reálnom živote neprirodzené.

Prelistujte si Teaching English Grammar

Stránky obracajte kliknutím na ich okraje, zväčšujte ich kliknutím do plochy stránky. Ďalším kliknutím stránku zväčšíte do ľahko čitateľnej veľkosti. Tlačidlom fullscreen fullscreen ju následne zväčšíte cez celú obrazovku.

Jim ScrivenerAutor

Učiteľ a metodik Jim Scrivener pracoval v mnohých krajinách sveta. Okrem knihy Teaching English Grammar a Learning Teaching je aj autorom metodickej príručky Teacher's Book k učebnici Straightforward, ktorú si učitelia na celom svete vysoko cenia vzhľadom na množstvo informácií, doplnkových aktivít a nápaditých variant cvičení v učebnici.