Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Business English Handbook

Email English

Informácie o skúškach poskytne

Britská rada

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

BEC

Business English Certificate - tieto učebnice a cvičné testy slúžia ako príprava na skúšku BEC.

Get Ready for International Business

novinkaGet ready for International Business s cvičeniami ku skúške BEC

je dvojdielna učebnica angličtiny na úrovni A2 až B1, ktorá vybaví študentov kompletnými jazykovými zručnosťami potrebnými pre prácu vo firme. Obsahuje tiež 12 strán cvičení (vrátane nahrávok) ku skúške BEC. viac »

BEC Testbuilder

BEC Preliminary Testbuilder
BEC Vantage Testbuilder

sú publikácie obsahujúce 4 sady cvičných testov rovnakej obtiažnosti a rovnakého formátu ako skúška BEC. Naviac sú doplnené časti Further Practice and Guidance, ktoré pomahajú študentovi osvojiť si stratégie, ktoré použije pri skúške, aby úlohy zvládol správne a v danom časovom limite. Publikácia je nevyhnutné pre všetkých, ktorí si chcú urobiť skúšku BEC. Audio CD s nahrávkami k posluchovej časti testu je zahrnuté v cene knihy.

Vhodné pre samoukov.

Business Grammar Builder

Essential Grammar Builder + CD

Business Grammar Builder + CD

sú dve knihy pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v anglickej gramatike a slovnej zásobe, a súčasne používajú angličtinu v obchodnom a pracovnom kontexte. Vhodné na prípravu na skúšky BEC a TOEIC. viac»

Vhodné pre samoštúdium aj ako príprava na skúšku BEC Vantage.