Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

CD-ROM

interaktívne demo

The Business

učebnica angličtiny The Business

Business English Handbook

Email English

Email English

Email English

Telephone English

Email English

Business Grammar Builder

Email English

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Get Ready for International Business
s cvičeniami ku skúške BEC

Andrew Vaughan a Dorothy E. Zemach

Učebnica angličtiny, ktorá vybaví študentov kompletnými jazykovými zručnosťami potrebnými pre prácu vo firme.

učebnica Get Ready for International Business A2učebnica Get Ready for International Business B1

Student's Book

 • každý diel obsahuje 12 lekcií so 6 stranami, opakovanie je vždy po 4 lekciách, celkovo na 60 hodín výučby
 • v každej lekcii sa študenti naučia jazyk potrebný v konkrétnej pracovnej situácii s dôrazom na počúvanie a konverzáciu
 • v každej lekcii sa nachádza sekcia Viewpoints a In Business, ktoré sa zameriavajú vždy na určitý aspekt práce vo firme
 • na začiatku každej lekcie nájdete ciele (Aims) lekcie
 • každý diel obsahuje 24 strán obchodných konverzácií Talk Business
 • ku každej lekcii je v učebnici jedna strana prípravných cvičení na skúšku BEC
 • vzadu v učebnici sa nachádza slovníček, zoznam nepravidelných slovies a výklad gramatiky

Pozrite si stránky 1. lekcie prvého dielu. Korešpondujúce stránky z Teacher's Book si môžete stiahnuť z odkazu v rámčeku pod obrázkom.

 

 

 

Teacher's Book

Metodická príručka pre učiteľa obsahuje:

 • podrobné poznámky ku každej lekcii vrátane sekcie "Getting started", v ktorej je úvod do témy lekcie
 • kľúč k cvičeniam
 • kopírovateľné testy vrátane nahrávok
 • kopírovateľné aktivity na hodiny
 • textový prepis audio nahrávok
 • Multi-ROM obsahujúci Digibook, tj. plne interaktívnu učebnicu (Student's Book) v elektronickej forme, určenú na použitie na interaktívnej tabuli (je možné písať, kresliť, spájať, mazať, zvýrazňovať texty a prehrávať audio nahrávky). Ak firma vlastní projektor, študenti nepotrebujú tlačenú učebnicu. Ak lektor používa pri výučbe notebook, nemusí mať ani učebnicu, ani CD s audio nahrávkami, stačí mu Teacher's Book s týmto Multi-ROMom.
učebnica Get Ready for International Business A2